Przegląd Urologiczny 2008/4 (50) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2008/4 (50)

Przegląd Urologiczny 2008/4 (50)

Kongresy
sympozja

38. Kongres Polskiego TowarzystwaUrologicznegoWisła 19-21 czerwca 2008 r.

Str. 10

Sprawozdanie sekretarza Walnego Zebrania

Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Urologicznego podczas 38. Kongresu Naukowego, Wisła 19–21.06.2008 r.

Str. 14

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Zadania PTU w latach 2008-2012

Str. 18

Książki
publikacje

Narzędzia, protezy i szwy chirurgiczne pod red. Krzysztofa Bieleckiego

Str. 20

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Ustny egzamin specjalizacyjny z urologii w 2008 r.

Str. 22

Urolog - konsulem honorowymKrólestwa Belgii

Str. 25

Is Laparoscopic Partial Nephrectomythe 'Gold Standard' for Small Renal Masses?

John Bycroft, Faiz Mumtaz

Str. 27

Kalendarz
imprez POLSKA

Str. 28

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Urodynamika w urologii

Danuta Gidian-Jopa

Str. 30

Przydatność znieczulenia dokanałowegow postępowaniu śród- i okołooperacyjnymu chorych poddanych zabiegom urologicznym

Anna Grabowska-Gaweł

Str. 34

Ostre zapalenie najądrza

Paweł Porzycki, Sławomir Szczygieł, Jacek Tereszkiewicz, Krzysztof Bar

Str. 40

Rozpoznanie i leczenie bólówu chorych na nowotwory narządówukładu moczowo-płciowego

Małgorzata Agata Sanetra-Wieczorek, Krzysztof Olejnik

Str. 44

Lekcje
urologii

Leczenie kamicy moczowodowej

Str. 47

Diagnostyka i leczenie przerzutów raka prącia do węzłów chłonnych

Str. 49

Prace
doktorskie

Heterogenność płatów prostaty szczuraw odniesieniu do ekspresji genów leptynyi izoform jej receptora. Implikacje kliniczne

Streszczenie rozprawy doktorskiej laureata Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego - 2008

Witold Malendowicz

Str. 52

   

Zaburzenia erekcji po prostatektomii radykalnej

Streszczenie rozprawy doktorskiej wyróżnionej pośród prac nominowanych do Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego - 2008

Piotr Igor Petrasz

Str. 53

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Sprawozdanie z Warsztatów Laparoskopowych Olsztyn 2008

Gerard Grotthuss

Str. 58

10 lat Oddziału Urologii Kliniki Św. Rodzinyw Poznaniu

Adam Michalski, Piotr Nowakowski

Str. 59

Kongresy
sympozja

Sprawozdanie z Europejskiego Kongresu Laparoskopii - Rzym 2008

Marek Roslan, Piotr Cieśliński

Str. 61

Sprawozdanie z Kongresu Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w Orlando 17-22.05.2008 r.

Marek Roslan, Piotr Chłosta

Str. 64

Historia
urologii

Profesor Heinrich Klose (1879-1968) - chirurg w Wolnym Mieście Gdańsku

Tadeusz Zajączkowski

Str. 65

Kalendarz
imprez ZAGRANICA

Str. 69

Książki
publikacje

Podręcznik diagnostyki i terapii The Merck Manual trafia do rąk polskich lekarzy

Str. 70

Literatura
streszczenia Redaktor prowadzący dział: Piotr Chłosta

Rak pęcherza moczowego i górnych dróg moczowych

Str. 72

Varia

Str. 74