Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/5 (33)

Przegląd Urologiczny 2005/5 (33)

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Sprawozdanie z sesji poświęconej kamicy moczowej

Waldemar Białek, Krzysztof Bar

Str. 5

Sprawozdanie z IV sesji Pielęgniarek Urologicznych

Renata Dądela, Wiesława Stefaniak-Gromadka

Str. 6

Warsztaty Endourologiczne w czasie 35. Kongresu PTU

Andrzej Borówka

Str. 7

Kongresy
sympozja

Kaszubskie Sympozjum Urologiczne Wykład prof. Fritza Schrödera na temat diagnostyki i leczenia raka stercza

Krzysztof Szkarłat

Str. 9

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Plany nowego zarządu Sekcji Adeptów Urologii PTU

Bartosz Dybowski

Str. 15

Sprawozdanie z pobytu w Klinice Urologicznej Wilhelminenspital w Wiedniu

Paweł Orłowski, Jarosław Jaskulski

Str. 16

CME
- CPD

System punktów edukacyjnych - informacje ogólne

Ela Ziółkowska

Str. 20

PTU a punkty edukacyjne Naczelnej Izby Lekarskiej

Ela Ziółkowska

Str. 23

Kalendarz
imprez POLSKA

Str. 24

CME
- CPD

CME-CPD w praktyce

Ela Ziółkowska

Str. 27

Nasze
rozmowy

Rozmowa z doktorem Michałem Kamińskim, wiceprezesem ds. medycznych Narodowego Funduszu Zdrowia

Barbara Góra

Str. 29

Kongresy
sympozja

IV Polsko-Ukraińskie Sympozjum Urologiczne w Przemyślu

Ireneusz Ostrowski

Str. 33

36. Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań, 22-24 czerwca 2006 roku

Iwona Sribniak

Str. 38

Medycyna
urologia - nauka i praktyka

Zakażenia układu moczowego u dzieci po przeciwodpływowym przeszczepieniu moczowodów

Małgorzata Baka-Ostrowska, Piotr Gastoł, Mieczysław Śmigielski, Kinga Kowalczyk, Agata Mikołajczyk

Str. 39

Kalendarz
imprez ZAGRANICA

Str. 41

Ludzie
medycyny

Między nami urologami
Nie przychodzę nikogo nawracać

Augustyn Szczawiński

Str. 44

Służba
zdrowia

Aktualności

Str. 46

Medycyna
etyka - prawo

Uwagi o odpowiedzialności karnej lekarza w związku z naruszeniem wskazań wiedzy i sztuki lekarskiej (błędem w sztuce lekarskiej)

Paweł Daniluk

Str. 48

Nasze
rozmowy

60 lat PZWL Tradycja i nowoczesność

Z Zofią Żakowską, redaktorem naczelnym Wydawnictwa Lekarskiego PZWL, rozmawia Małgorzata Skarbek

Małgorzata Skarbek

Str. 50

Wspomnienia
pożegnania

Dr hab. med. Andrzej Władysław Malewski (1938-2005)

Bolesław Kuzaka

Str. 52

Jan Mikulicz-Radecki (1850-1905) Jego wkład w rozwój chirurgii i zasługi dla urologii

Tadeusz Zajączkowski, Elżbieta Wojewska-Zajączkowska

Str. 52

Literatura
streszczenia redaktor prowadzący: Piotr Chłosta 

Rak pęcherza moczowego

Str. 57

Łagodny rozrost gruczołu krokowego

Str. 59

Komunikat Kapituły Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego

Str. 60