Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Sławomir Rudzki  
 
strona główna > indeks autorów > Sławomir Rudzki

Sławomir Rudzki

2019/4 (116)
 

Znaczenie ultrasonograficznych środków kontrastujących w diagnostyce torbielowatych guzów nerek

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

2018/6 (112)
 

Enukleoresekcja przezcewkowa przyzwojaka pęcherza moczowego przy użyciu lasera holmowego niskiej mocy

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki

2018/4 (110)
 

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

2018/2 (108)
 

Znaczenie fuzji kognitywnej w diagnostyce raka stercza

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Katarzyna Dyndor, Sławomir Rudzki

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

2018/1 (107)
 

Uszkodzenia gruczołu krokowego oraz narządów sąsiadujących w trakcie biopsji rdzeniowej, ujawnione w ultrasonografii przezodbytniczej

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Sławomir Rudzki

2017/6 (106)
 

Czynniki wpływające na poprawę jakości biopsji rdzeniowej stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Renata Makarewicz, Sławomir Rudzki

2017/3 (103)
 

Znieczulenie pęczków naczyniowo-nerwowych przed biopsją przezodbytniczą stercza

Waldemar Białek, Sławomir Rudzki