Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Rozprawa wyróżniona pośród prac nominowanych  
 
strona główna > indeks autorów > Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego ? 2008

Rozprawa wyróżniona pośród prac nominowanych

2008/6 (52)
 

Prospektywna porównawcza ocena pierwszorazowej biopsji stercza wykonanej zmodyfikowaną techniką sekstantową i saturacyjną

Rozprawa wyróżniona pośród prac nominowanych, Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego ? 2008