Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Piotr Skrudlik  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Piotr Skrudlik

Oprac.: Piotr Skrudlik

2020/4 (122)
 

Ratunkowa radioterapia vs paliatywna hormonoterapia we wznowie biochemicznej raka stercza po prostatektomii radykalnej. Randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie trzeciej fazy

Oprac.: Piotr Skrudlik

2020/2 (120)
 

Nowatorski, nieinwazyjny test umożliwiający wykrywanie raka pęcherza moczowego w osadzie moczu u pacjentów z krwiomoczem - prospektywna wieloośrodkowa ocena wydajności testu ADXBLADDER

Oprac.: Piotr Skrudlik

2020/1 (119)
 

Ryzyko raka stercza u nosicieli mutacji BRCA1 i BRCA2 w populacji męskiej: prospektywne badanie kohortowe

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/6 (118)
 

Ratunkowa resekcja węzłów chłonnych przy nawrocie węzłowym raka stercza - przegląd systematyczny

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/5 (117)
 

Czas zmodyfikować leczenie? Restrykcje wprowadzone przez Komisję Europejską dotyczące stosowania fluorochinolonów od marca 2019 roku

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/4 (116)
 

Nawrotowy nienaciekający nowotwór pęcherza moczowego o niskim stopniu inwazyjności - jakie są opcje leczenia?

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/3 (115)
 

Porównanie wyników onkologicznych i czynnościowych otwartej oraz robotycznej radykalnej prostatektomii w 24-miesięcznej obserwacji w szwedzkim badaniu LAPPRO

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/2 (114)
 

Aktywny nadzór raka stercza z użyciem rezonansu magnetycznego ASIST - wynik randomizowanego prospektywnego ośrodkowego badania

Oprac.: Piotr Skrudlik

2018/5 (111)
 

Porównanie przeżycia po początkowej cytoredukcyjnej nefrektomii z przeżyciem po początkowej celowanej terapii metastatycznego raka nerkowokomórkowego

Oprac.: Piotr Skrudlik