Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Marcin Matuszewski  
 
strona główna > indeks autorów > Adam Wojciechowski

Marcin Matuszewski

2018/5 (111)
 

Kłykciny kończyste u mężczyzn - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Małgorzata SokołowskaWojdyło, Marcin Matuszewski

2018/3 (109)
 

Kiła wczesna - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Krzysztof Czurak, Małgorzata Sokołowska-Wojdyło, Marcin Matuszewski

Nowoczesna diagnostyka obrazowa zwężeń cewki moczowej. Sonouretrografia - alternatywa czy następca klasycznej cystouretrografii?

Jakub Krukowski, Agnieszka Chomicz, Marcin Matuszewski

2018/2 (108)
 

Prostate Cancer Unit - droga do podniesienia jakości leczenia raka gruczołu krokowego

Marcin Matuszewski, Marek Sowa

2017/2 (102)
 

Rozwój technik operacyjnych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet

Część 2

Anna Pawlaczyk, Marcin Matuszewski

2017/1 (101)
 

Rozwój technik operacyjnych w leczeniu wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet - przegląd literatury

Część 1

Anna Pawlaczyk, Marcin Matuszewski

2014/1 (83)
 

Skuteczność leczenia alfuzosyną chorych z objawami łagodnego rozrostu gruczołu krokowego − rozważania na temat nowych informacji naukowych

Marcin Matuszewski

2013/4 (80)
 

Doktorat ? jak to robią w Norwegii

Marcin Matuszewski

2013/1 (77)
 

Nowoczesne metody leczenia nietrzymania moczu u mężczyzn

Marcin Matuszewski

2011/4 (68)
 

Profesor Margit Maria Fisch

Marcin Matuszewski

2010/1 (59)
 

6th European Robotic Urology Symposium 2009

Piotr Świniarski, Marcin Matuszewski

2007/2 (42)
 

Zalecenia Europejskiego Towarzystwa Urologicznego dotyczące leczenia nietrzymania moczu u kobiet

Marcin Matuszewski

2001/4 (8)
 

Konferencja gwiazd filmowych

Wywiad z prof. Arthurem D. Smithem, szefem Oddziału Urologii Uniwersytetu w Nowym Jorku w Szpitalu Long Island Jewish Hospital

Marcin Matuszewski, Adam Wojciechowski