Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Karina Felberg  
 
strona główna > indeks autorów > Karina Felberg

Karina Felberg

2010/1 (59)
 

Sprawozdanie z 3rd International Symposium on The Exstrophy - Epispadias Complex

Baltimore, 14-15 października 2009 r.

Karina Felberg, Małgorzata Baka-Ostrowska

2009/4 (56)
 

Sprawozdanie z 20. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologów Dziecięcych (ESPU)

Amsterdam, 6-9 maja 2009 r.

Piotr Gastoł, Małgorzata Baka-Ostrowska, Lidia Skobejko-Włodarska, Karina Felberg