Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Hubert Kamecki  
 
strona główna > indeks autorów > Roman Sosnowski

Hubert Kamecki

2022/3 (133)
 

Obecne zastosowanie antagonistów gonadoliberyny na różnych etapach leczenia chorych z rakiem gruczołu krokowego

Tomasz Borkowski, Roman Sosnowski, Hubert Kamecki, Piotr Milecki, Jakub Żołnierek

Kontrowersje związane z aktywnym nadzorem u chorych z rakiem prostaty niskiego ryzyka

Roman Sosnowski, Jakub Dobruch, Hubert Kamecki

2022/2 (132)
 

Zalety i wady kastracji chirurgicznej jako metody deprywacji androgenowej u pacjentów z przerzutowym rakiem gruczołu krokowego

Hubert Kamecki, Dawid Sigorski, Roman Sosnowski

2022/1 (131)
 

Ocena długofalowego wpływu epidemii SARS-CoV-2 na aktywność zawodową oraz kształcenie lekarzy specjalistów urologów i lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii w Polsce: podsumowanie badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

Podstopień zaawansowania guza T1 u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego - dodatkowy czynnik ułatwiający stratyfikację ryzyka

Hubert Kamecki, Stanisław Szempliński, Łukasz Nyk

2021/6 (130)
 

Inhibitory polimerazy poli(ADP-rybozy) - nowa opcja leczenia uogólnionego raka gruczołu krokowego

Dawid Sigorski, Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

Znaczenie tadalafilu w leczeniu pacjentów z przewlekłym zapaleniem stercza i przewlekłym zespołem bólowym miednicy mniejszej

Hubert Kamecki, Paweł Raj, Łukasz Nyk

2021/4 (128)
 

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania fosfomycyny w profilaktyce antybiotykowej u pacjentów poddawanych przezodbytniczej biopsji igłowej gruczołu krokowego: przegląd literatury

Hubert Kamecki, Łukasz Nyk, Stanisław Szempliński

2021/2 (126)
 

Wpływ pandemii SARS-CoV-2 na praktykę zawodową polskich urologów oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii. Postrzeganie roli telemedycyny w diagnostyce i leczeniu: omówienie wyników badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

2021/1 (125)
 

Alternatywne metody dostarczania nikotyny: e-papierosy i podgrzewacze tytoniu

Wpływ na schorzenia uroonkologiczne

Hubert Kamecki, Mariusz Gregorczyk, Richard S. Matulewicz, Roman Sosnowski

2020/5 (123)
 

Ilość utkania nowotworowego o wzorze 4 w skali Gleasona w preparacie z biopsji igłowej jako parametr predykcyjny u pacjentów z rakiem gruczołu krokowego w 2. grupie stopni złośliwości (grade group 2) kwalifikowanych do aktywnego nadzoru

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Michał Szymański, Artur Przewor, Jakub Dobruch, Tomasz Demkow

2020/3 (121)
 

Powtórne biopsje wyłącznie przy podejrzeniu progresji?

Hubert Kamecki, Michał Frączek, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

2019/5 (117)
 

Przebieg leczenia u pacjenta z wtórnie uogólnionym rakiem stercza - analiza merytoryczna przypadku

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Jakub Żołnierek

2019/3 (115)
 

Jak prowadzić aktywną obserwację u pacjenta z rakiem gruczołu krokowego - przegląd wytycznych

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

2018/5 (111)
 

Kryteria kwalifikacji chorych z rakiem stercza do aktywnej obserwacji. Których pacjentów można, a których należy nią objąć?

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow