Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Emil Śledź  
 
strona główna > indeks autorów > Emil Śledź

Emil Śledź

2019/2 (114)
 

Sztuczny zwieracz cewki moczowej u mężczyzn - 5-letnie doświadczenia w implantacjach ZSI 375 w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź, Wojciech Dyś, Mateusz Józefczak, Janusz Ciechan

2016/5 (99)
 

Wszczepienie sztucznej hydraulicznej protezy prącia Zephyr ZSI 475 w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej w Puławach

Wojciech Dyś, Emil Śledź, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

2014/5 (87)
 

Jubileusz 40–lecia działalności Oddziału Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Wojciech Dyś, Emil Śledź, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

2014/2 (84)
 

Pierwsze implantacje sztucznych zwieraczy cewki moczowej w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Emil Śledź, Wojciech Dyś, Ireneusz Ostrowski, Janusz Ciechan

23. Międzynarodowe Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski, Wojciech Dyś, Emil Śledź

2013/2 (78)
 

Sprawozdanie z 22. Międzynarodowego Sympozjum Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź