Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Adam Wojciechowski  
 
strona główna > indeks autorów > Adam Wojciechowski

Adam Wojciechowski

2005/3 (31)
 

Warsztaty laparoskopowej prostatektomii radykalnej

Adam Wojciechowski

2004/3 (25)
 

Z zacisza Grzegórzeckiej

Adam Wojciechowski

Jak nie zadłużać szpitala

Rozmowa z Józefem Świerczekiem, dyrektorem Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjnego i Medycyny Pracy ATTIS w Warszawie oraz Wiesławem Dideńko kierownikiem Zakładu Operacyjno-Zabiegowego

Adam Wojciechowski

2004/2 (24)
 

Stoma-serwis

Z prof. dr. hab. med. Krzysztofem Bieleckim, prezesem Polskiego Klubu Koloproktologii, kierownikiem Kliniki Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej CMKP w Warszawie, rozmawia Adam Wojciechowski

Adam Wojciechowski

2004/1 (23)
 

Przypadek czy przeznaczenie

Z profesorem Franciszkiem Kokotem rozmawia Adam Wojciechowski

Adam Wojciechowski

2003/6 (22)
 

Urolog biznesmenem

Wywiad z dr. Humańskim, właścicielem Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "SPECJALISTA" w Kutnie składającego się z poradni urologicznej i oddziału urologii jednego dnia

Adam Wojciechowski

3rd Central Urological Meeting European & 4th International Galician Urological Meeting + fotoreportaż

Nie da się zapomnieć

Adam Wojciechowski

Nestor urologów

Wywiad z prof. dr hab. med. Stefanem Wesołowskim

Adam Wojciechowski

2003/5 (21)
 

Stolica urodynamiki

Wywiad z dr. Telesforem Saracynem, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Łomży

Adam Wojciechowski

Chęć, odwaga i umiejętności

Wywiad z lek. med. Stanisławem Długopolskim, urologiem ze Szpitala Rejonowego w Nowym Sączu

Adam Wojciechowski

Firma godna zaufania

Wywiad z lek. med. Jarosławem Malczyńskim, kierownikiem Pracowni ESWL Kliniki Urologii Instytutu Medycznego przy ulicy Szaserów w Warszawie

Adam Wojciechowski

2003/4 (20)
 

Zwalczyć polski indywidualizm

Wywiad z dr hab. med. Markiem Sosnowskim z Kliniki Urologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, delegatem PTU do SIU od 2001 roku

Adam Wojciechowski

Autografy podczas Kongresu

Adam Wojciechowski

Mistrzostwo w chirurgii

Wywiad z prof. dr hab. med. Pawłem Murawą, przewodniczącym Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, ordynatorem Oddziału Chirurgii w Wielkopolskim Centrum Onkologii w Poznaniu

Adam Wojciechowski

Europejska sieć onkologiczna

Wywiad z prof. zw. dr hab. med. Andrzejem Kułakowskim, byłym dyrektorem Centrum Onkologii - Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, konsultantem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Adam Wojciechowski

2003/3 (19)
 

Sumienie PTU

Wywiad z prof. dr. hab. med. Andrzejem Sikorskim, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXXIII Kongresu Naukowego PTU, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii PAM w Szczecinie

Adam Wojciechowski

2003/2 (18)
 

Nie tylko uroginekolog

Wywiad z dr med. Zofią Salską, ordynatorem Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala w Bielsku-Białej

Adam Wojciechowski

Urolog mistrzem koszykówki

Wywiad ze Stanisławem Dzierżakiem, byłym ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Lubartowie

Adam Wojciechowski

Wątpliwa gospodarność

Wywiad z Władysławem Karasiem, prezesem Zarządu Warszawskich Zakładów Farmaceutycznych Polfa

Adam Wojciechowski

2003/1 (17)
 

Cennik procedur

Wywiad z dr. med. Piotrem Nowakowskim, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala św. Rodziny w Poznaniu

Adam Wojciechowski

Nie ma dwóch obozów

Wywiad z lek. med. Andrzejem Krupą, zastępcą dyrektora Departamentu ds. Medycznych Mazowieckiej Regionalnej Kasy Chorych

Adam Wojciechowski

Ekspansja Polpharmy

Adam Wojciechowski

2002/6 (16)
 

Zaślubiony z morzem

Wywiad z komandorem dr. Janem Iwanickim, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXII Konferencji Urologów Wojska Polskiego, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Marynarki Wojennej w Gdańsku - Oliwie

Adam Wojciechowski

Oby przeczekać

Wywiad z dr. med. Wiesławem Kolarskim, ordynatorem Oddziału Urologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Giżycku

Adam Wojciechowski

2002/5 (15)
 

Drugi taki w Polsce

Wywiad z prof. dr. hab. med. Jarosławem Leszczyszynem, dyrektorem Szpitala "EuroMediCare" - Szpitala Specjalistycznego z Przychodnią we Wrocławiu

Adam Wojciechowski

Podążać za wodzem

Wywiad z dr. hab. med. Krzysztofem Barem, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Lublinie

Adam Wojciechowski

Mieszanie zamiast reformowania

Wywiad z lek. med. Izabellą Walasek, zastępcą dyrektora SPZOZ ds. lecznictwa w Giżycku

Adam Wojciechowski

2002/4 (14)
 

Twórca urologii dziecięcej

Wywiad z prof. dr. hab. med. Czesławem Szymkiewiczem, byłym kierownikiem Kliniki Urologii Dziecięcej Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie

Adam Wojciechowski

Chluba miasta

Wywiad z dr. med. Krzysztofem Szkarłatem, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Specjalistycznego w Kościerzynie

Adam Wojciechowski

Sprzęt endoskopowy naszą chlubą

Wywiad z dr. med. Piotrem Adamkiewiczem, zastępcą kierownika Oddziału Urologii Szpitala w Kościerzynie

Adam Wojciechowski

2002/3 (13)
 

Kongres wrocławski

Wywiad z prof. dr. hab. med. Jerzym Lorenzem, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XXXII Kongresu PTU, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Wojciechowski

Najlepszy w ogólnopolskim rankingu

Wywiad z dr. med. Jerzym Rajewskim, ordynatorem Oddziału Urologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

Adam Wojciechowski

Siła wiary

Wywiad z dr. med. Stanisławem Góździem, dyrektorem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

Adam Wojciechowski

Urologia w onkologii

Wywiad z dr. med. Stefanem Olszewskim, kierownikiem Działu Urologii w Centrum Onkologii w Kielcach

Adam Wojciechowski

2002/2 (12)
 

Patron chlubą oddziału

Wywiad z dr. med. Adamem Jędzurą, ordynatorem Oddziału Urologii Okręgowego Szpitala Kolejowego SPZOZ w Lublinie

Adam Wojciechowski

Potentat w dziedzinie leków

Wywiad z Richardem Daviesem, dyrektorem generalnym Eli Lilly Polska

Adam Wojciechowski

Laser jedyny w polskiej urologii

Wywiad z Katarzyną Mościcką, prezesem firmy COHERENT - LUMENIS

Adam Wojciechowski

2002/1 (11)
 

Błogosławieństwo Ojca Świętego

Wywiad z dr. med. Andrzejem Koziakiem, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego w Siedlcach

Adam Wojciechowski

Sędzia w białym fartuchu

Wywiad z lek. med. Wojciechem Rawskim, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Rejonowego w Suchej Beskidzkiej

Adam Wojciechowski

Tatry, narty i urologia

Wywiad z dr. hab. med. Zygmuntem Dobrowolskim, kierownikiem Kliniki Urologii Collegium Medicum UJ

Adam Wojciechowski

2001/6 (10)
 

Pierwsza w Europie

Wywiad z dr hab. med. Barbarą Darewicz, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Białymstoku

Adam Wojciechowski

Ultrasonografy najwyższej klasy

Wywiad z Björnem Frontlingiem, szefem firmy Bruel&Kjaer

Adam Wojciechowski

50 lat Urologii Szpitala Praskiego

Adam Wojciechowski

2001/5 (9)
 

Andrologia w Toruniu

Wywiad z prof. dr. hab. med. Krzysztofem Kulą, przewodniczącym Polskiego Towarzystwa Andrologicznego

Adam Wojciechowski

Konferencja w Pułtusku

Wywiad z płk. dr. hab. med. Henrykiem Zielińskim, zastępcą kierownika Kliniki Urologii CSK WAM

Adam Wojciechowski

2001/4 (8)
 

Prywatyzacja zamiast likwidacji

Wywiad z dr. med. Bronisławem Jędrzejowskim, dyrektorem Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego im. Jana Pawła II w Krośnie

Adam Wojciechowski

XIII Kongres Video-Urologii w Gdańsku

Wywiad z prof. dr. hab. med. Kazimierzem Krajką, przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIII Kongresu Video-Urologii w Gdańsku, kierownikiem Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Gdańsku

Adam Wojciechowski

Konferencja gwiazd filmowych

Wywiad z prof. Arthurem D. Smithem, szefem Oddziału Urologii Uniwersytetu w Nowym Jorku w Szpitalu Long Island Jewish Hospital

Marcin Matuszewski, Adam Wojciechowski

2001/3 (7)
 

Przyspieszenie

Wywiad z Telesforem Saracynem, ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Adam Wojciechowski

Prywatyzacja szpitali

Adam Wojciechowski

2001/2 (6)
 

Urologia w poznańskim szpitalu: perła w koronie

Wywiad z dr. med. Jackiem Profaską, dyrektorem Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu i dr. med. Piotrem Nowakowskim, ordynatorem oddziału urologii tego szpitala

Adam Wojciechowski

Ranga TRIUMPHU

Wywiad z prof. dr. hab. med. Andrzejem Borkowskim, kierownikiem Kliniki Urologii AM w Warszawie

Adam Wojciechowski

Nietrzymanie moczu - problem medyczny, psychospołeczny i ekonomiczny

Robert Górecki, Adam Wojciechowski

Tydzień Zdrowia Mężczyzny

Adam Wojciechowski

Urologia naszym żywiołem

Wywiad z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kwiasem, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii AM w Poznaniu

Adam Wojciechowski