Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) > Komunikat Kapituły Nagrody im. prof. Tadeusza...

Komunikat Kapituły Nagrody im. prof. Tadeusza Krzeskiego

Do nagrody zgłoszono 8 prac doktorskich obronionych w 2004 roku.
Kapituła w składzie:
dr hab. med. Wojciech Pypno - przewodniczący,
oraz:
dr med. Andrzej Kidawa,
prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias,
prof. dr hab. med. Józef Matych
prof. dr hab. med. Czesław Szymkiewicz - członkowie,

przyznała pierwszą nagrodę dysertacji autorstwa kol. Rolanda Dadeja z Katedry i Kliniki Urologii Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt:
"Rozwój urologii w XIX i XX wieku w Wielkopolsce, oraz ocena dorobku naukowego na tle rozwoju urologii w Polsce".

W uzasadnieniu podkreślono, że dobrze udokumentowana historia, będąca wynikiem wnikliwej i rzetelnej pracy Autora ma duże znaczenie dla naszego Towarzystwa. Wszechstronny opis rozwoju urologii w Wielkopolsce pozostanie trwałym dorobkiem również dla następnych pokoleń urologów polskich.

Wymierną wartością nagrody jest udział w Kongresie Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego w 2006 roku, ufundowany przez firmę AstraZeneca, która od lat jest partnerem Kapituły.

Jednoczeoenie zachęcamy do nadsyłania wszystkich prac doktorskich z dziedziny urologii obronionych w 2005 roku (w formie książkowej lub elektronicznej) na adres:

Wojciech Pypno
ul. Czerniakowska 231
00-416 Warszawa
Klinika Urologii CMKP
Mazowiecki Oddział PTU

Termin nadsyłania prac: do 31 marca 2006 rokuLaureatowi oraz wszystkim uczestnikom konkursu składamy serdeczne gratulacje.