Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) > Od Prezesa PTU

Od Prezesa PTU

Szanowne Koleżanki,
Szanowni Koledzy

Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok. Wszystkim Członkom PTU i wszystkim Czytelnikom „Przeglądu Urologicznego” serdecznie życzę udanych, rodzinnych świąt oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym w nadchodzącym roku!

Aktywność naukowa naszego Stowarzyszenia w mijającym roku była bardzo duża. Odbyło się wiele spotkań naukowych i warsztatowych. Szczególnie cieszy duża liczba spotkań regionalnych o wysokim poziomie merytorycznym i niosących duże wartości edukacyjne. Wiele z tych wydarzeń uzyskało akredytację w systemie CME-CPD/EBU-PTU. Ich liczba oraz wysoki poziom naukowy dobrze świadczą o aktywności całego środowiska urologicznego w Polsce, a także o poświęceniu przez wiele Koleżanek i Kolegów czasu i wysiłku dla dobra urologii w naszym kraju. Wszystkim twórcom, organizatorom oraz uczestnikom tych jakże ważnych dla urologów wydarzeń składam wyrazy szacunku i wdzięczności. Wasz wysiłek przyczynia się znamiennie do rozwoju PTU i systematycznego umacniania pozycji naszego Stowarzyszenia.

Największym wydarzeniem był coroczny Kongres Naukowy PTU, który odbył się w Warszawie. Wzięło w nim udział ponad 1000 uczestników, wśród nich około 20 z zagranicy zarówno w charakterze prezentujących własne doniesienia, jak i zaproszonych wykładowców. Przedstawiono wiele wartościowych prac i interesujących wykładów. Ten kongres po raz kolejny potwierdził, że wśród członków PTU istnieje bardzo liczna grupa osób szczególnie aktywnych naukowo, których działalność badawcza przyczynia się istotnie do dynamicznego rozwoju urologii w Polsce. Już nikt dzisiaj nie wyobraża sobie organizacji największego święta polskiej urologii bez specjalnie powołanej do tego agendy: Biura Kongresowego PTU. Wprowadzenie jej do koordynowania i stworzenia logistyki kongresu bez zbędnego angażowania lokalnego organizatora - pomimo wielu kontrowersji istniejących przed laty - okazało się rozwiązaniem stuprocentowo trafnym. Warto, wzorem najpoważniejszych organizacji urologicznych na świecie, rozważyć zasięg działalności biura na spotkania regionalne, skupiając na organizatorach dobór atrakcyjnego programu, wykładowców i miejsca konferencji. Stworzy to nie tylko warunki do uszczelnienia bazy teleadresowej członków PTU, uniknięcia kontrowersji związanych z przyznawaniem patronatu naszego Stowarzyszenia różnym imprezom, ale również umocni naszą jedność i znaczenie względem innych towarzystw i dużej liczby firm konferencyjnych. W ten scenariusz już doskonale wpisuje się działalność wszystkich sekcji naukowych PTU.

Objętość listu świąteczno-noworocznego uniemożliwia przedstawienie wszystkich dokonań członków PTU w mijającym roku. Upamiętnieniu większości spotkań, wydarzeń naukowych, edukacyjnych oraz osiągnięć organizacyjnych i osobistych wszystkich Koleżanek i Kolegów służą łamy „Przeglądu Urologicznego”. Już teraz bardzo gorąco zachęcam do przekazywania wszelkich informacji, sprawozdań i artykułów o działalności naszego Stowarzyszenia, by można je było zamieścić w „Przeglądzie Urologicznym”.

Upływa kolejny rok ciężkiej pracy. Przyniósł on wiele trudu, ale również był okresem sukcesów. W bieżącym roku, po ustnej, czerwcowej części egzaminu specjalizacyjnego z urologii przeprowadzonego pod auspicjami EBU-PTU, przybyła nowa, 36-osobowa grupa specjalistów urologów mogących szczycić się prestiżowym tytułem FEBU (Fellow of European Board of Urology). Z dumą i satysfakcją należy podkreślić, że teraz w Polsce jest już ponad 600 specjalistów urologów z tym tytułem. Wzorem lat ubiegłych przedostatnia sobota listopada była terminem kolejnej, osiemnastej edycji sprawdzianu testowego (EBU written assesement), poprzedzającego egzamin ustny. Do sprawdzianu przystąpiło 58 adeptów urologii. Wszystkim życzę powodzenia i mam nadzieję, że czas i wysiłek, jaki poświęcili na przygotowanie się do egzaminu, okażą się owocne.

W mijającym roku wiele wysiłku wymagało przystąpienie do działań zmierzających do unowocześnienia i dostosowania do wymogów współczesnej urologii projektu katalogu procedur urologicznych. Uczestniczą w nich Koledzy tworzący przywrócone do aktywnej działalności Kolegium Ordynatorów PTU, współpracujące z Ministerstwem Zdrowia, Narodowym Funduszem Zdrowia i AOTM (Agencja Oceny Technologii Medycznych). Spodziewamy się zadowalających efektów tej współpracy i możliwości wprowadzania zmian i korekt do katalogu, zgodnie z oczekiwaniami jego użytkowników i pacjentów. Kolegium Ordynatorów i Zarząd PTU będą wdzięczni za wszelkie uwagi i sugestie, które można wykorzystać, proponując kolejne zmiany w katalogu, by przybrał on formę do zaakceptowania.

Jesteśmy świadkami początków pracy nowego rządu naszego kraju. Zarządzaniem Ministerstwem Zdrowia zajmie się dobrze wszystkim znany, wieloletni Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej w Naczelnej Izbie Lekarskiej (2001-2010), Senator IX kadencji Senatu RP, Pan Dr med. Konstanty Radziwiłł, skuteczny organizator i doświadczony polityk, mający program stopniowego wprowadzania koniecznych zmian oraz właściwego ukształtowania zasad i form pracy systemu ochrony zdrowia w Polsce. Znając rozległe doświadczenie i osiągnięcia Dr. Konstantego Radziwiłła, możemy mieć nadzieję na poprawę opieki zdrowotnej w naszym kraju oraz polepszenie sytuacji jej pracowników każdego szczebla. Oczekują tego nie tylko pracujący dla dobra chorych, ale też nasze społeczeństwo. Wierząc głęboko w misję ministra Radziwiłła, w imieniu PTU wysłałem do Ministerstwa Zdrowia RP list, w którym deklaruję gotowość współpracy naszego Stowarzyszenia z Panem Ministrem w zakresie, jaki uzna za stosowny. List jest zamieszczony na stronie obok.

W bieżącym roku odeszli od nas na wieczny dyżur urologiczny powszechnie znani i szanowani członkowie PTU: prof. Andrzej Musierowicz, dr med. Piotr Nowakowski, dr med. Anatol Majcher, dr Jadwiga Landecka, dr med. Piotr Podsiadły, dr Kazimierz Szadłowski i dr Wojciech Rawski. Cześć Ich pamięci! Ich odejście dotknęło głęboko całe nasze środowisko. Rodzinom, bliskim i współpracownikom Zmarłych składamy wyrazy najgłębszego współczucia.

Z początkiem nowego roku „ruszy” nowa odsłona strony internetowej Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wprowadzenie zmian w tym względzie wydawało się bezwzględnie konieczne. Unowocześnieniu ulegnie nie tylko zewnętrzna szata graficzna strony, ale również cała jej mapa (schemat) nawiązująca swoją jakością do najlepszych stron internetowych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń naukowych.

Kończąc, pragnę po raz kolejny złożyć wszystkim Czytelnikom „Przeglądu Urologicznego” oraz Członkom i Sympatykom PTU bardzo serdeczne życzenia miłych i pogodnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęśliwego Nowego Roku! Życzę, aby Święta Bożego Narodzenia były źródłem rodzinnego ciepła i wewnętrznego umocnienia każdego z nas! Życzę, aby nadchodzący rok był czasem sukcesów osobistych i pomyślności Polskiego Towarzystwa Urologicznego.


Piotr L. Chłosta
Prezes Polskiego Towarzystwa Urologicznego