Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) > Krótko o CME-CPD

Krótko o CME-CPD

CME-CPD Project Manager

Aktualności

Rok 2006 był już piątym rokiem działania systemu CME-CPD w Polsce. Pełne podsumowanie dokonań naukowych polskich urologów, które znalazły swój wyraz w przyznaniu im punktów kredytowych, będzie możliwe pod koniec pierwszego kwartału 2007 roku, kiedy uczestnicy systemu otrzymają raporty roczne dotyczące 2006 roku.

Do systemu CME-CPD należy obecnie 368 polskich urologów. Raporty cząstkowe dotyczące aktywności w pierwszej połowie 2006 roku otrzymało 341 osób. Oznacza to, że tylko ok. 7% uczestników nie przedstawiło Biuru CME-CPD PTU dokumentów świadczących o ich aktywności w tym okresie rozliczeniowym. Każdy zainteresowany tym, czy wszystkie należne punkty uzyskane także w drugiej połowie 2006 roku zostały naliczone, może zajrzeć do indywidualnego zestawienia na stronie www.eu-acme.org . Jeśli uczestnik CME-CPD nie pamięta własnego numeru identyfikacyjnego, przyznanego przez EAU ani hasła dostępu do swojej sekcji na stronie www.eu-acme.org , powinien skontaktować się w tej sprawie z Biurem CME-CPD PTU za pośrednictwem poczty elektronicznej cmecpd@ptu.net.pl.

Tabela 1
Liczba punktów rekomendowanych do uzyskania w ciągu 5 lat

Zgodnie z zaleceniem EBU, uczestnicy systemu CME-CPD (EU-ACME) powinni zgromadzić 300 punktów w ciągu 5 lat, zgodnie z zasadami przedstawionymi w tabeli 1.

Akredytowane spotkania naukowe

W 2006 roku odbyło się w Polsce 31 spotkań naukowych akredytowanych w systemie EU-ACME; liczba spotkań w roku minionym przewyższyła liczby spotkań, które odbyły się w poprzednich latach (tab. 2). Należy podkreślić, że od czasu wprowadzenia przez PTU systemu CME-CPD w 2002 roku dostrzega się wyraźną tendencję do zwiększania liczb spotkań akredytowanych, organizowanych głównie w ramach PTU.

Tabela 2
Spotkania akredytowane w systemie CME-CPD / EU-ACME, przeprowadzone w Polsce w latach 2002-2006

Za udział w tych spotkaniach oraz za wygłoszenie wykładu umieszczonego w ich programie, a także za prace w komitetach organizacyjnych lub naukowych przyznano odpowiednie liczby punktów kredytowych uczestnikom, wykładowcom, członkom komitetów.

Zapisy do CME-CPD 2007

W styczniu zostały wznowione zapisy do CME-CPD. Nowi kandydaci, którzy chcą zarejestrować się w systemie, powinni przysłać do Biura CME-CPD PTU formularz zatytułowany "Rejestracja w systemie CME-CPD" (formularz dostępny jest na stronie internetowej www.pturol.org.pl). Warunkiem uczestnictwa w systemie CME-CPD za pośrednictwem PTU jest posiadanie specjalizacji z urologii oraz opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący (do 31 marca). Zapisy do CME-CPD na 2007 rok zakończą się w czerwcu, podczas 37. Kongresu PTU w Warszawie. Uczestnictwo osób już należących do systemu będzie przedłużone automatycznie. Z systemu wyrejestrowani będą ci uczestnicy, którzy nie opłacili składki członkowskiej za 2006 rok lub którzy nie uzyskali punktów kredytowych w ciągu dwóch ostatnich lat.