Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2007/1 (41) > Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Nagroda imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego

Upłynął już termin zgłoszenia prac do konkursu o Nagrodę imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego. Prace kandydujące do Nagrody wpływały do Biura Kongresowego PTU do 10.02. 2007 roku.

Tę najbardziej prestiżową nagrodę PTU, przyznawaną autorowi najlepszej rozprawy doktorskiej obronionej w roku ubiegłym, ustanowiono przed 11 laty. Jej sponsorem jest firma AstraZeneca, członek wspierający Polskiego Towarzystwa Urologicznego od 2001 roku.

Laureata Nagrody wyłoni w trybie w pełni anonimowym Kapituła ustanowiona przez Zarząd Główny PTU. Nagrodę stanowi suma 12 000 PLN. Dyplom Nagrody zostanie wręczony uroczyście laureatowi podczas ceremonii inauguracji 37. Kongresu Naukowego PTU w Warszawie 21 czerwca 2007 roku.

Do tegorocznej Nagrody mogą pretendować autorzy rozpraw doktorskich dotyczących urologii klinicznej lub nauk podstawowych związanych z urologią, obronionych w 2006 roku - decyduje termin obrony, w którym Rada Naukowa uczelni przyznała autorowi stopień doktora nauk medycznych lub biologicznych - termin wręczenia dyplomu doktorskiego nie ma znaczenia.

Warunkiem przyjęcia rozprawy do konkursu o Nagrodę jest należenie jej autora do PTU oraz opłacenie przezeń składki członkowskiej do czasu zgłoszenia rozprawy do konkursu.

Przyjęte przez Kapitułę zasady przyznawania Nagrody imienia Profesora Tadeusza Krzeskiego, określone w Statucie Nagrody (patrz strona internetowa PTU: www.pturol.org.pl), mają na celu zapewnienie Nagrodzie możliwie jak najwyższej rangi.

Gorąco zachęcam wszystkich autorów rozpraw doktorskich do przystępowania również w następnych latach do konkursu o najważniejszą nagrodę naukową Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Wszelkich informacji dodatkowych udziela Iwona Sribniak, dyrektor Biura Kongresowego PTU.