Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) > Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego

Nagroda im. Profesora Tadeusza Krzeskiego

Konkurs rozstrzygnięty

przewodniczący Kapituły Nagrody im. Prof. Tadeusza Krzeskiego

Kapituła Nagrody im. Profesora Tadeusza Krzeskiego w wyniku obrad przeprowadzonych 11 maja 2006 roku wyłoniła najlepszą rozprawę doktorską obronioną w 2005 roku.

Do konkursu zgłoszono 6 rozpraw doktorskich. Zgodnie ze statutem nagrody, były one przedmiotem ocen dokonanych anonimowo przez 3 recenzentów: prof. Andrzeja Sikorskiego, prof. Henryka Zielińskiego i dr. hab. Wojciecha Pypno. Członkowie kapituły (profesorowie: A. Borówka - przewodniczący, A. Borkowski, Z. Kwias, M. Sosnowski, R. Zdrojowy) uznali wszystkie rozprawy za udane i interesujące. Spośród trzech rozpraw, które uzyskały najlepsze oceny recenzentów, kapituła wybrała najlepszą rozprawę oraz wyróżniła dwie kolejne.

Nagrodę im. Prof. Tadeusza Krzeskiego, ufundowaną przez AstraZeneca, firmę będącą Członkiem Wspierającym PTU, zdobyła dr med. Ewelina Szliszka za rozprawę pt. "Synergiczny efekt cytotoksycznego działania ligandu czynnika martwicy nowotworu indukującego apoptozę (TRAIL)" (promotor: prof. dr hab. n. med. Wojciech Król; przewód doktorski przeprowadziła Rada Wydziału Lekarskiego Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach).

Przyznano dwa wyróżnienia:

  • Dr. med. Pawłowi Kowalowi za rozprawę pt. "Kliniczna ocena wytwarzania zastępczego pęcherza jelitowego bez szynowania zespoleń moczowodowo-jelitowych i cystostomii" (promotor: prof. dr hab. n. med. Jerzy Lorenz; przewód doktorski przeprowadziła Rada Wydziału Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Katedra i Klinika Urologii i Onkologii Urologicznej).
  • Dr. med. Tomaszowi Borkowskiemu za rozprawę pt. "Wpływ rozwoju technik endoskopowych na leczenie chorych z opóźnionym rozpoznaniem uszkodzenia moczowodów" (promotor: prof.dr hab. n. med. Maciej Czaplicki; przewód doktorski przeprowadziła Rada Wydziału Kliniki Urologii Akademii Medycznej w Warszawie).

Uroczyste wręczenie nagrody nastąpi podczas inauguracji 36. Kongresu PTU w Poznaniu. Laureatka nagrody oraz autorzy dwóch rozpraw wyróżnionych przedstawią tezy swoich prac na kongresie podczas sesji im. Prof. T. Krzeskiego.