Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2006/3 (37) > Profesor Walter Artibani

Profesor Walter Artibani

Prezes PTU
Fotografia 1
 

Profesor Walter Artibani należy do grona najwybitniejszych urologów europejskich, cieszących się uznaniem na świecie. Jest profesorem i ordynatorem Oddziału Urologii Monoblocco Ospedaliero Via Giustiniani Uniwersytetu w Padwie we Włoszech.

Wielokrotnie gooecił w Polsce. Wygłaszał wykłady. Uczył nas uroginekologii i uroneurologii. W okresie pełnienia przezeń funkcji przewodniczącego European Board of Urology służył Polskiemu Towarzystwu Urologicznemu nieocenioną pomocą. Nie mam wątpliwości, że prof. W. Artibani przyczynił się do rozwoju PTU i urologii w Polsce. Jestem przekonany, że w pełni zasługuje na nadanie mu godnooeci Członka Honorowego PTU.

Profesor Walter Artibani urodził się w 1949 roku. Studia medyczne odbył we Florencji. Ukończył je w 1973 roku. W urologii specjalizował się w Instytucie Urologii Uniwersytetu w Padwie, gdzie pracował. W 1985 roku został mianowany profesorem nadzwyczajnym, a w 1994 roku uzyskał tytuł profesora zwyczajnego i przeniósł się do Uniwersytetu w Modenie, gdzie był dyrektorem Instytutu Urologii i kierował Oddziałem Urologii w Szpitalu Uniwersyteckim. W latach 2000-2004 był profesorem urologii, dyrektorem Instytutu Urologii i ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Weronie. Od 2005 roku jest profesorem urologii, dyrektorem Instytutu Urologii Uniwersytetu w Padwie i ordynatorem Oddziału Urologii Szpitala Uniwersyteckiego.

Prof. W. Artibani jest członkiem wielu towarzystw naukowych: European Urological Association (EAU), International Continence Society (ICS), Urodynamics Society, Société Internationale d'Urologie (SIU), American Urological Association (AUA), Włoskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Włoskiego Towarzystwa Urodynamicznego - w latach 1989-1994 był jego przewodniczącym. Był członkiem Komitetu Naukowego ICS (1992-1994) i jej przewodniczącym w 1993 roku, członkiem Komitetu Naukowego EAU (1994-2000) oraz zarządu European School of Urology - ESU (2002-2004). W latach 2002-2004 przewodniczył European Board of Urology (EBU). Od 2003 roku jest sekretarzem generalnym ICS, a od 2004 roku przewodniczącym Biura ds. Nadzoru EAU. Jest redaktorem naczelnym czasopism Urodinamics, Neurourology, Continence and Pelvic Floor.

Profesor Walter Artibani opublikował ponad 400 prac naukowych, z czego 90 ukazało się w czasopismach recenzowanych. Brał udział w wielu krajowych i międzynarodowych projektach badawczych.

Zajmuje się urologią ogólną, ze szczególnym uwzględnieniem "urologii funkcjonalnej" (nietrzymanie moczu, zaburzenia dna miednicy i przeszkoda podpęcherzowa) oraz odtwórczych zabiegów chirurgicznych (odprowadzenie moczu i chirurgia dna miednicy). Szczególnie interesuje się zastosowaniem w urologii medycyny opartej na dowodach naukowych, kontroli jakości oraz ustawicznego doskonalenia zawodowego.