Przegląd Urologiczny 2001/2 (6) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2001/2 (6)

Przegląd Urologiczny 2001/2 (6)

Nasze
rozmowy

Przed XXXI Kongresem PTU

Andrzej Borówka, Maria Wróblewska

Str. 1

Urologia w poznańskim szpitalu: perła w koronie

Wywiad z dr. med. Jackiem Profaską, dyrektorem Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Poznaniu i dr. med. Piotrem Nowakowskim, ordynatorem oddziału urologii tego szpitala

Adam Wojciechowski

Str. 2

Krok przed prywatyzacją

Wywiad z dr. med. Wiesławem Dudą, dyrektorem Szpitala Urologicznego w Katowicach

Agata Pustułka

Str. 3

Praktyka
urologiczna

Chemioterapia zakażeń układu moczowego

Jadwiga Meszaros, Alicja Rokosz

Str. 4

Ranga TRIUMPHU

Wywiad z prof. dr. hab. med. Andrzejem Borkowskim, kierownikiem Kliniki Urologii AM w Warszawie

Adam Wojciechowski

Str. 5

Nowotwory zarodkowe jąder - rozpoznawanie (cz. l)

Beata Paluchowska

Str. 6

Wpływ alfa1-blokerów na zaburzenia metaboliczne chorych z nadciśnieniem tętniczym

Krzysztof Narkiewicz

Str. 7

Zmiany w układzie moczowo-płciowym w przebiegu zakażeń HIV i AIDS (cz. II)

Piotr Chłosta, Jacek Gąsiorowski, Brygida Knysz

Str. 8

Nietrzymanie moczu - problem medyczny, psychospołeczny i ekonomiczny

Robert Górecki, Adam Wojciechowski

Str. 9

Wybrane rekomendacje kontroli zakażeń szpitalnych w urologii (ci. I)

Paweł Grzesiowski, Tomasz Ozorowski

Str. 10

Rozpoznawanie gruźlicy urogenitalnej

Zofia Salska

Str. 11

Komputerowa historia choroby w Szpitalu Urologicznym im. prof. Emila Michałowskiego w Katowicach

Wojciech Michalik, Wojciech Spała

Str. 12

Wstępna ocena skuteczności preparatu Gentos w terapii łagodnego rozrostu sterczą

Krzysztof Stempel, Andrzej Szurkowski, Wiesław Duda

Str. 13

Tydzień Zdrowia Mężczyzny

Adam Wojciechowski

Str. 14

Doktoraty
habilitacje

Reakcje wolnorodnikowe i peroksydacja lipidów we krwi chorych na łagodny rozrost sterczą, leczonych elektroresekcją przezcewkową (TURP) i przezcewkową termoterapią radiofalową (TURF)

Czesław Pawlak

Str. 15

Nowe
techniki

Warsztaty: Laparoskopia w urologii (cz. I)

Piotr Jarzemski

Str. 16

Wczesna diagnostyka powierzchownych nowotworów pęcherza moczowego

Marek Lipiński, Leszek Jeromin

Str. 17

Biofeedback w leczeniu nietrzymania moczu u kobiet

Danuta Gidian

Str. 18

Rozwiązanie technologiczne firmy Getinge dla bloku operacyjnego (cz. I)

Jerzy Bartos

Str. 19

Personalia
nagrody

Członek Honorowy PTU

Str. 20

Literatura
streszczenia

Kwas hialuronowy i hialuronidaza - dwa nowe markery raka przejściowokomórkowego pęcherza moczowego

Artur A. Antoniewicz

Str. 21

Skuteczność oksybutyniny uwalnianej w sposób kontrolowany (tabl. 10 mg raz dziennie) i postaci konwencjonalnej (tabl. 5 mg dwa razy dziennie)

Maciej Zbrzeźniak

Str. 22

Dosterczowe wstrzykniecie wazopresyny a wystąpienie zespołu poresekcyjnego?

Piotr Chłosta

Str. 23

Stosowanie alfuzosyny o przedłużonym czasie uwalniania (forma SR) i podjęcie próby usunięcia cewnika wprowadzonego do pęcherza z powodu ostrego zatrzymania moczu: prospektywne badanie, kontrolowane placebo

S. Grzegorz Kata

Str. 24

Reforma
ochrony zdrowia

Przekształcanie spółek cywilnych

Henryka Romanów

Str. 25

Medycyna w pigułce

Olga Kwiatek

Str. 26

Odpowiedzialność cywilna lekarzy

Str. 27

Zjazdy
kongresy, szkolenia

EAU i narodowe towarzystwa urologiczne Europy

Andrzej Borówka

Str. 28

Sekcja Adeptów Urologii Polskiego Towarzystwa Urologicznego

S. Grzegorz Kata

Str. 29

Internet dla urologa

Marcin Słojewski

Str. 30

Zasady oceny medycznych czasopism naukowych

Agnieszka Rosa

Str. 31

Milenijny Międzynarodowy Kongres Urologiczny

Eugeniusz Miękoś

Str. 32

Zimowe Sympozjum Urologów Polskich w Kaprun

Andrzej Borkowski

Str. 33

Urologia naszym żywiołem

Wywiad z prof. dr. hab. med. Zbigniewem Kwiasem, kierownikiem Katedry i Kliniki Urologii AM w Poznaniu

Adam Wojciechowski

Str. 34