Przegląd Urologiczny 2022/5 (135) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2022/5 (135)

Przegląd Urologiczny 2022/5 (135)

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział: Magdalena Zagrodzka

Ogniskowa krioterapia raka stercza

Marek Zawadzki, Mateusz Mokrzyś, Magdalena Zagrodzka

Str. 4

Urologia -
nauka i praktyka

Konsola chirurga systemu robotowego da Vinci

Dominika Szuberla, Roman Sosnowski, Adam Grudziński, Monika Nekanda-Trepka, Tomasz Borkowski, Piotr Kania, Janusz Frey, Łukasz Nyk, Tomasz Jakubczyk

Str. 17

Toksyna botulinowa w teorii i praktyce

Bartosz Dybowski

Str. 23

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Zasadność długotrwałej fizjoterapii u pacjentów po radykalnej prostatektomii leczonych z powodu nietrzymania moczu - doświadczenia własne

Anna Rosa, Piotr Kazimierski, Aleksandra Wilczek-Musielak, Roman Sosnowski

Str. 32

Wykorzystanie ultrasonografii w pracy fizjoterapeuty uroginekologicznego

Kinga Religa-Popiołek

Str. 38

Urologia -
nauka i praktyka

Jeden obraz mówi więcej niż 1000 słów

Warsztaty USG moszny

Agnieszka Chomicz

Str. 43

Zagadka
dla urologa

Odpowiedź na zagadkę z PU 4/2022

Str. 45

Algorytmy
w urologii

Priapizm - algorytm postępowania

Mateusz Nowak

Str. 46

Lekcje
urologii
Redaktor prowadząca dział: Anna Katarzyna Czech

Zapalenie najądrza

Oprac.: Aleksander Szczurek

Str. 49

Nowe grupy prognostyczne NMIBC według rekomendacji EAU 2021

Oprac.: Tomasz Rynkiewicz

Str. 50

AUA
Corner

AUA's Global Leadership: Spotlight on Sam Chang, Outgoing Assistant Secretary for Europe, Middle East and Africa

John D. Denstedt

Str. 52

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Kluczowe uwagi dotyczące leczenia skojarzonego pembrolizumabem i docetakselem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami

Oprac.: Łukasz Gliwa

Str. 55

Związek mikrobiomów moczu i tkanki gruczołu krokowego z ryzykiem zachorowania na raka stercza

Oprac.: Bartosz Zgajewski

Str. 56

Chemioradioterapia w raku pęcherza naciekającym błonę mięśniową: 10-letni follow-up 3. fazy randomizowanego badania BC2001

Str. 57

Komentarz

Oprac.: Aleksandra Pałuba

Str. 58

Porównanie chorobowości i śmiertelności u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego leczonych radykalną cystektomią w asyście robota u pacjentów po cystektomii radykalnej metodą otwartą po 90 dniach od operacji. Badanie randomizowane

Oprac.: Maciej Kuczma

Str. 59

Stereotaktyczna radioterapia w przypadku zmian wykrytych za pomocą PET/CT ze znacznikami 68Ga-PSMA i 18F-fluorodeksyglukozy u pacjentów z rakiem prostaty bez przerzutów z wczesną progresją PSA w trakcie ADT: prospektywne badanie jednoośrodkowe

Str. 60

Komentarz. Kolejny argument za leczeniem ukierunkowanym na małej objętości chorobę przerzutową raka stercza

Str. 61

List do wydawcy. Kolejny argument za leczeniem ukierunkowanym na małej objętości chorobę przerzutową raka stercza

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 61

CME
- CPD

Punkty CME-CPD 2022

Ela Ziółkowska

Str. 64

EAU
corner

14th European Multidisciplinary Congress on Urological Cancers

Str. 65

Ludzie
medycyny

We dwoje przez życie

Rozmowa z dr. Tańskim i jego żoną

Małgorzata Skarbek

Str. 66

Ważny ośrodek leczniczy w Dziekanowie Leśnym

Małgorzata Skarbek

Str. 69

Fizjoterapia
ortopedyczna i sportowa

Tenis - kontuzje, rehabilitacja, profilaktyka

Maciej Popiołek

Str. 75

Urologia -
nauka i sztuka

Amulet ochronny, cecha bóstwa, a może motyw satyryczny? Problem interpretacji powiększonych genitaliów w starożytnych figurkach ityfallicznych

Magdalena Łanuszka

Str. 79

Psychoonkologia
w urologii

Wtórny zespół stresu pourazowego

Osobista ochrona przed skutkami ciągłego uczestniczenia w sytuacjach trudnych

Adrianna Sobol

Str. 84

Artykuł
sponsorowany

Skuteczność, bezpieczeństwo i tolerancja mirabegronu stosowanego u pacjentów w wieku mniejszym lub równym 65 lat z zespołem pęcherza nadreaktywnego typu mokrego: prowadzone metodą podwójnie ślepej próby, randomizowane, kontrolowane placebo badanie IV fazy (badanie PILLAR)

Str. 86

Historia
medycyny
Redaktor prowadzący dział: Tadeusz Zajączkowski

Dr Simon Perlman prekursor urologii uniwersyteckiej w Wilnie

Tadeusz Zajączkowski

Str. 96