Przegląd Urologiczny 2022/1 (131) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2022/1 (131)

Przegląd Urologiczny 2022/1 (131)

Urologia
- nauka i praktyka

An International Continence Society (ICS) report on the terminology for adult neurogenic lower urinary tract dysfunction (ANLUTD)

Oprac.: Mikołaj Przydacz, Jerzy B. Gajewski, Piotr Chłosta

Str. 4

   

Ocena długofalowego wpływu epidemii SARS-CoV-2 na aktywność zawodową oraz kształcenie lekarzy specjalistów urologów i lekarzy w trakcie specjalizacji z urologii w Polsce: podsumowanie badania przekrojowego

Hubert Kamecki, Mateusz Małkowski, Dorota Trzeja-Zdanowska, Roman Sosnowski

Str. 18

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna prącia: skrzywienia prącia

Część 34

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka

Str. 26

   

Składka członkowska PTU za rok 2022

Str. 34

Urologia
- nauka i praktyka

Podstopień zaawansowania guza T1 u pacjentów z rakiem pęcherza moczowego - dodatkowy czynnik ułatwiający stratyfikację ryzyka

Hubert Kamecki, Stanisław Szempliński, Łukasz Nyk

Str. 35

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział: Magdalena Zagrodzka

Resekcja zmian ogniskowych z pęcherza moczowego - opis przypadku

Przemysław Zugaj, Marek Zawadzki, Magdalena Zagrodzka

Str. 38

Urologia
- nauka i praktyka

Przegląd chirurgii prącia

Piotr Świniarski

Str. 43

   

Schistosoma haematobium a rak pęcherza moczowego

Sumit Sharma, Łukasz Zapała, Piotr Radziszewski

Str. 46

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Aktualizacja wytycznych postępowania u chorych z guzami jąder

Oprac.: Radosław Wołos, Beata Banaczyk

Str. 51

Lekcje
urologii
Redaktor prowadząca dział: Anna Katarzyna Czech

Krwinkomocz - wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA)

Oprac.: Jakub Frydrych

Str. 57

   

Hematospermia

Oprac.: Mateusz Ostachowski

Str. 60

Ludzie
medycyny

Doceniłam studia na Uniwersytecie Jagiellońskim

Z dr Anną Katarzyną Czech z Oddziału Klinicznego Urologii i Urologii Onkologicznej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 62

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Zagadkowa procedura

Emilia Pawłowska-Krajka

Str. 65

   

Odpowiedź na zagadkę z PU 6/2021

Str. 65

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Pandemia a dysfunkcje w obrębie dna miednicy

Kinga Religa-Popiołek

Str. 66

   

Najczęstsze błędy popełniane podczas fizjoterapii urologicznej u pacjentów poddanych radykalnej prostatektomii

Anna Rosa, Piotr Kazimierski, Roman Sosnowski

Str. 68

Dolegliwości urologiczne u rowerzystów

Maciej Popiołek

Str. 72

Literatura zagraniczna
- streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Dokładność diagnostyczna nowych biomarkerów w moczu w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego: przegląd systematyczny i metaanaliza

Oprac.: Aleksandra Pałuba

Str. 76

   

Neoadjuwantowa chemioterapia lub immunoterapia klinicznego raka pęcherza moczowego T2N0 naciekającego mięśniówkę: czas zmienić paradygmat?

Oprac.: Łukasz Gliwa

Str. 78

Jednostronna embolizacja tętnicy stercza jako terapia ogniskowa raka gruczołu krokowego w grupie aktywnego nadzoru - wczesne wyniki badania pilotażowego

Oprac.: Maciej Kuczma

Str. 79

Komentarz

Oprac.: Maciej Kuczma

Str. 80

Bezpieczeństwo chirurgiczne odroczonej nefrektomii cytoredukcyjnej po wstępnej terapii (terapii neoadjuwantowej) opartej na inhibitorach punktów kontrolnych

Oprac.: Aleksandra Pałuba

Str. 80

Skuteczność diagnostyczna jednopłaszczyznowego dwuparametrycznego oraz wieloparametrycznego obrazowania metodą rezonansu magnetycznego w raku gruczołu krokowego - równoważność wśród pacjentów, u których nigdy wcześniej nie wykonano biopsji gruczołu krokowego

Oprac.: Mateusz Szopa

Str. 81

CME-CPD

20 lat systemu CME-CPD w Polsce

Ela Ziółkowska

Str. 83

Algorytmy
w urologii

Kontrola onkologiczna po usunięciu raka nerki

Oprac.: Mateusz Nowak

Str. 84

Psychologia
urologii

Komunikacja z dziećmi w różnych przedziałach wiekowych w sytuacji choroby

Karolina Kulczyńska

Str. 85

Kongresy
i sympozja

Kontynuacja? Raczej nie, zmiany już się dokonały. 41. Kongres SIU w Dubaju

Marek Roslan, Maciej Przudzik

Str. 87

Psychoonkologia
w urologii

Rola skutecznej komunikacji z pacjentem i jego rodziną

Adrianna Sobol, Anna Kupiecka

Str. 94

AUA
Corner

Continuing to Advance Urology Around the World

Sam S. Chang

Str. 96

Hobby
i pasje

Urolog w Himalajach. Skromny przyczynek do ostrej choroby wysokościowej

Marek Roslan

Str. 103

EAU
Corner

Crafting a winning scientific programme

By Loek Keizer

Str. 107