Przegląd Urologiczny 2021/1 (125) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2021/1 (125)

Przegląd Urologiczny 2021/1 (125)

Kongresy,
sympozja

Wirtualny Kongres Naukowy PTU

Małgorzata Skarbek

Str. 4

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna moszny: zmiany ogniskowe położone pozajądrowo

Część 30

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 6

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział: Magdalena Zagrodzka

Biopsja fuzyjna w praktyce klinicznej

Magdalena Zagrodzka, Elżbieta Keller, Stanisław Szempliński, Marek Zawadzki, Przemysław Zugaj, Michał Drozd, Mateusz Mokrzyś, Damian Sujecki, Wojciech Zwierzyński, Michał Ogrodnik, Jacek Brzeziński

Str. 16

EAU
Corner

Cutting-edge Science at Europe's largest Urology Congress

Str. 32

Algorytmy
w urologii

Krwinkomocz - algorytm postępowania diagnostycznego (AUA 2020)

Str. 35

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Przewlekły ból miednicy u mężczyzn - diagnostyka funkcjonalna oraz możliwości fizjoterapii

Martyna Romanowska-Naimska

Str. 36

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Artefakt

Agnieszka Chomicz

Str. 39

Rehabilitacja
urologiczna

Zastosowanie metody EMG biofeedback w fizjoterapii urologicznej

Kinga Religa-Popiołek

Str. 40

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Kamica układu moczowego

Przemysław Cnota

Str. 47

Urazy pęcherza moczowego

Joanna Zajączkowska

Str. 70

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział: Sławomir Poletajew

Narzędzia przepowiadające odpowiedź na chemioterapię przedoperacyjną u chorych na raka pęcherza moczowego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 74

Postępowanie w przypadku raka pęcherza moczowego u starszych pacjentów: stanowisko SIOG Task Force

Oprac.: Gerard Wróbel

Str. 76

Urologia
- nauka i praktyka

Alternatywne metody dostarczania nikotyny: e-papierosy i podgrzewacze tytoniu

Wpływ na schorzenia uroonkologiczne

Hubert Kamecki, Mariusz Gregorczyk, Richard S. Matulewicz, Roman Sosnowski

Str. 86

Literatura
zagraniczna - streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Palenie i rak pęcherza moczowego: przegląd aktualnego piśmiennictwa

Str. 91

Biomarkery rakotwórcze w moczu użytkowników papierosów elektronicznych i ich wpływ na rozwój raka pęcherza moczowego: przegląd systematyczny

Str. 91

Postrzeganie związku pomiędzy paleniem tytoniu a rakiem pęcherza moczowego u dorosłych mieszkańców Stanów Zjednoczonych

Str. 92

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Ogólnopolskie przekrojowe badanie przeprowadzone w 2019 roku oceniające rozpowszechnienie używania tytoniu i e-papierosów w Polsce

Str. 93

Literatura
zagraniczna - streszczenia

Wyroby tytoniowe typu heat-not-burn: przegląd systematyczny piśmiennictwa

Str. 94

Metoda porównywania wpływu produktów tytoniowych na karcynogenność: studium przypadku nad podgrzewanym tytoniem w porównaniu do tradycyjnych papierosów

Oprac.: Hubert Kamecki, Mariusz Gregorczyk, Richard S. Matulewicz, Roman Sosnowski

Str. 94

Nowe podejście oparte na analizie ryzyka, symulujące nadzór onkologiczny po radykalnej nefroureterektomii u pacjentów z rakiem urotelialnym górnych dróg moczowych

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Str. 95

Rola obrazowania metodą rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej/tomografii komputerowej w pierwotnym stadium nowo rozpoznanego raka prostaty: systematyczny przegląd literatury.

Oprac.: Dominik Mucharski

Str. 96

Nowo zdiagnozowany rak gruczołu krokowego z olbrzymimi przerzutami; kontrowersje i plany na przyszłość

Oprac.: Mateusz Szopa

Str. 97

Zróżnicowany wpływ agonistów i antagonistów gonadoliberyny na bezpieczeństwo kliniczne oraz wyniki leczenia onkologicznego w metastatycznym raku stercza: metaanaliza kontrolowanych randomizowanych badań klinicznych

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 100

Ludzie
medycyny

Konsekwencja i upór na wybranej drodze

Rozmowa z dr n. med. Ewą Bres-Niewadą

Str. 101

CME
-CPD

CME-CPD się zmienia!

Ela Ziółkowska

Str. 106

Żywienie
w urologii

Naturalne sposoby wzmacniania odporności organizmu

Milena Nosek

Str. 107

AUA
Corner

Looking Back at an Unprecedented Year and Forward to a Hopeful 2021

Sam S. Chang

Str. 111

Urologia
- nauka i praktyka

Rola d-mannozy w zapobieganiu oporności na antybiotyki przy zapaleniu pęcherza moczowego

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Michał Holecki

Str. 112

Urologia
- nauka i sztuka

Skromność, autoerotyzm czy zabiegi higieniczne?

Magdalena Łanuszka

Str. 122