Przegląd Urologiczny 2020/4 (122) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2020/4 (122)

Przegląd Urologiczny 2020/4 (122)

Tomografia
i rezonans

Metal w ciele pacjenta kierowanego na badanie MR - co robić?

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Str. 4

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna chorób zapalnych narządów moszny: zapalenia najądrza i jądra

Część 28

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 10

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Rak pęcherza moczowego nienaciekający mięśniówki

Postępowanie w przypadku choroby
Część 2

Paweł Wołyniec

Str. 23

Nowoczesne techniki endourologiczne - RIRS

Joanna Zajączkowska

Str. 37

Profilaktyka przeciwzakrzepowa

Katarzyna Klimczak

Str. 39

Urologia -
nauka i praktyka

Choroba śródmiąższowa płuc skojarzona z dysfunkcją mięśnia sercowego i obecnością przeciwciał przeciwjądrowych u pacjentów z rozpoznanym rakiem urotelialnym pęcherza moczowego

Katarzyna Górnik, Paweł Szczepaniec

Str. 49

Andrologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Zgorzel Fourniera

Opis przypadku

Karol Stajno, Ryszard Skiba

Str. 55

Umieszczenie zbiornika wysoko podmięśniowo vs w przestrzeni Retziusa podczas implantacji hydraulicznych protez prącia

Oprac.: Paweł Wołyniec

Str. 58

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Krwinkomocz jako objaw nowotworów układu moczowego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 64

Skuteczność chemioterapii neoadjuwantowej i adjuwantowej w leczeniu chorych na raka urotelialnego górnych dróg moczowych: przegląd systematyczny oraz metaanaliza

Oprac: Łukasz Nowak, Wojciech Krajewski

Str. 66

Powikłania urologiczne po radioterapii na obszar miednicy

Oprac: Łukasz Białek

Str. 67

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Różnice we wpływie antagonisty i agonisty hormonu uwalniającego gonadotropinę na bezpieczeństwo kliniczne i wyniki onkologiczne u pacjentów z przerzutowym rakiem stercza: metaanaliza randomizowanych badań kontrolowanych

Str. 73

Radykalna prostatektomia lub obserwacja klinicznie zlokalizowanego raka stercza: długoterminowe wyniki badania PIVOT

Komentarz

Str. 74

Teoria Williama Halsteda a progresja raka stercza

Oprac: Tomasz Drewniak

Str. 74

Biopsja systematyczna, celowana czy obie?

Oprac.: Aneta Midor

Str. 76

Ratunkowa radioterapia vs paliatywna hormonoterapia we wznowie biochemicznej raka stercza po prostatektomii radykalnej. Randomizowane, wieloośrodkowe, otwarte badanie trzeciej fazy

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 76

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział Kinga Religa-Popiołek

Fizjoterapia w pęcherzu nadaktywnym - gdzie jesteśmy?

Kinga Religa-Popiołek

Str. 78

| Postępowanie fizjoterapeutyczne w nietrzymaniu moczu u pacjentów powyżej 12 miesięcy od operacji usunięcia raka gruczołu krokowego

Aleksandra Juszczak

Str. 84

Żywienie
w urologii

Żywienie a nowotwór gruczołu krokowego

Milena Nosek

Str. 88

Urologia
a prawo

Problematyka zmiany (korekty) płci w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa sądowego

Michał Badowski

Str. 94

Ludzie
medycyny

Łączę pomoc ludziom z ciekawą pracą

Rozmowa z dr. hab. n. med. Sławomirem Poletajewem

Str. 99

AUA
Corner

Leveraging Technology to Advance Global Education Initiatives

Sam S. Chang

Str. 105

Ludzie
medycyny

Eleonora Galica-Zaremba, ps. Maja

Str. 106

Urologia,
nauka i sztuka

Kolekcjonerki penisów w sztuce średniowiecznej

Magdalena Łanuszka

Str. 107

Książki
do przeczytania

Saga rodu Słonimskich

Str. 112

Kisielewscy

Str. 112

Pendereccy

Str. 112

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Po co urologowi wzór na elipsoidę obrotową?

Agnieszka Chomicz

Str. 113

Odpowiedź na zagadkę z PU 3/2020

Str. 113

CME-
CPD

Jak zdobywać punkty CME on-line?

Instrukcja

Str. 115