Przegląd Urologiczny 2020/2 (120) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2020/2 (120)

Przegląd Urologiczny 2020/2 (120)

Urologia -
nauka i praktyka

Stanowisko Polskiego Towarzystwa Urologicznego wobec pandemii SARS-CoV-2

Piotr Chłosta, Tomasz Drewa, Marcin Słojewski, Marek Lipiński, Anna Kołodziej, Tomasz Szydełko; współpraca: Mikołaj Przydacz

Str. 5

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna guzów jąder: guzy niezarodkowe

Część 26

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 14

Tomografia
i rezonans

Badanie MR oraz techniki enukleacyjne jako pomoc w diagnostyce raka stercza u pacjentów ze znacznie powiększonym gruczołem krokowym - opis przypadku

Magdalena Zagrodzka, Marek Zawadzki

Str. 24

Andrologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Zapłodnienie pozaustrojowe u par z męską przyczyną niepłodności - diagnostyka, przygotowanie oraz metody zwiększające skuteczność

Aneta Macur, Mateusz Ostachowski, Tomasz Wiatr, Piotr Cwenar

Str. 28

Urologia -
nauka i praktyka

Czy antybiotykoterapia dożylna jest "silniejsza" od doustnej?

Dyskusja i zestawienie dawkowania antybiotyków doustnych

Mateusz Nowak

Str. 32

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Zastawka cewki tylnej

Barbara Koenner

Str. 35

Urologia -
nauka i praktyka

Blaski i cienie urologii - 2019 rok

Jakub Dobruch, Mieszko Kozikowski, Michał Skrzypczyk, Maciej Oszczudłowski, Sebastian Piotrowicz, Andrzej Lewicki, Marta Drążkiewicz, Rafał Osiecki, Łukasz Białek, Konrad Bilski, Andrzej Borówka

Str. 40

Kongresy,
sympozja

Sprawozdanie z 5. Kongresu Sekcji Kamiczej Europejskiego Towarzystwa Urologicznego - EULIS19

Mediolan, 3-5 października 2019 r.

Filip Kowalski, Tomasz Drewa

Str. 46

Andrologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Szkolenie andrologiczne w Polsce

Agnieszka Chomicz

Str. 51

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział: Sławomir Poletajew

Rak nerki uwarunkowany genetycznie

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 53

Bezpieczeństwo chirurgiczne w radykalnej cystektomii z punktu widzenia anestezjologa

Oprac.: Joanna Chorbińska, Wojciech Krajewski

Str. 56

Skuteczność i bezpieczeństwo skojarzonej terapii nadaktywności pęcherza moczowego

Oprac.: Mateusz Nowak

Str. 62

AUA
Corner

American Urological Association Stands United with Global Medical Community

Sam S. Chang

Str. 64

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział: Tomasz Drewniak

Randomizowane badania kliniczne porównujące embolizację tętnicy stercza z procedurą pozorowaną (placebo) u chorych z łagodnym rozrostem stercza

Str. 66

Embolizacja tętnicy prostaty: klątwa czy błogosławieństwo?

Oprac: Tomasz Drewniak

Str. 66

Badanie 111: Jednoramienna ocena badania trzeciej fazy pojedynczego cyklu bleomycyny, etopozydu i cisplatyny w chemioterapii adjuwantowej w nienasieniakach lub guzach mieszanych jądra (NSGCTT) wysokiego ryzyka w I stopniu zaawansowania

Str. 67

Nowy standard terapii neoadjuwantowej nienasieniaków wysokiego ryzyka w I stopniu zaawansowania: zmniejszenie obciążeń leczenia i maksymalizacja długoterminowego wyleczenia

Oprac.: Bartłomiej Rokosz

Str. 68

Nowatorski, nieinwazyjny test umożliwiający wykrywanie raka pęcherza moczowego w osadzie moczu u pacjentów z krwiomoczem - prospektywna wieloośrodkowa ocena wydajności testu ADXBLADDER

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 68

Urologia
a prawo

Znaczenie dowodu prima facie w sprawach o błędy medyczne

Michał Badowski

Str. 70

Urologia -
nauka i praktyka

Zrobiliśmy już dużo, rozmowa z prof. Markiem Roslanem

Uniwersytecka urologia w Olsztynie

Małgorzata Skarbek

Str. 76

Rehabilitacja
urologiczna
Redaktor prowadząca dział: Kinga Religa-Popiołek

Trening mięśni dna miednicy z uwzględnieniem zasad metodyki uczenia ruchu

Część 2

Kinga Religa-Popiołek

Str. 83

Zagadka
dla urologa
Redaktor prowadząca dział: Agnieszka Chomicz

Historia choroby

Str. 91

Książki
do przeczytania

Str. 93