Przegląd Urologiczny 2019/3 (115) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2019/3 (115)

Przegląd Urologiczny 2019/3 (115)

Urologia -
nauka i praktyka

Jak prowadzić aktywną obserwację u pacjenta z rakiem gruczołu krokowego - przegląd wytycznych

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

Str. 4

Andrologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Terapie empiryczne idiopatycznej męskiej niepłodności

Tomasz Wiatr, Mateusz Ostachowski, Piotr Cwenar

Str. 10

Stulejka u dzieci - aktualne wytyczne EAU 2019

Epidemiologia, etiologia i patofizjologia

Paweł Wołyniec

Str. 13

Urologia -
nauka i praktyka

Zalecenia zespołu ekspertów dotyczące leczenia i profilaktyki zakażeń układu moczowego, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowania produktu leczniczego Canephron

Mikołaj Przydacz, Jakub Dobruch, Anna Kołodziej, Marek Lipiński, Piotr Chłosta

Str. 16

AUA
Corner

American Urological Association Fosters Global Partnerships to Advance Urologic Care

Sam S. Chang

Str. 24

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Postępowanie w przypadku niedoboru testosteronu - wytyczne Amerykańskiego Towarzystwa Urologicznego (AUA)

Oprac.: Karolina Garbas, Piotr Zapała

Str. 26

Powikłania popromienne w obrębie miednicy po radioterapii z powodu raka stercza

Oprac.: Mateusz Łuczak, Wojciech Krajewski

Str. 35

Ratunkowa limfadenektomia u chorych na raka stercza ze wznową węzłową po leczeniu radykalnym

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 39

CME-
CPD

Esencja CME-CPD

Ela Ziółkowska

Str. 41

EAU
Corner

EAU19: The benchmark for urological meetings

Loek Keizer

Str. 42

Urologia -
nauka i praktyka

Sposoby zapobiegania i leczenia infekcji dróg moczowych

Milena Matuszczak, Maciej Salagierski

Str. 44

Członkowie
Honorowi PTU

Kandydaci do godności Członka Honorowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Profesor Manoj Monga
Profesor Robert Swartz
Profesor Bertrand Tombal

Str. 50

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Porównanie wyników onkologicznych i czynnościowych otwartej oraz robotycznej radykalnej prostatektomii w 24-miesięcznej obserwacji w szwedzkim badaniu LAPPRO

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 54

Enzalutamid u mężczyzn z nieprzerzutowym, opornym na kastrację rakiem stercza

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 54

Rola inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego w diagnozowanym raku pęcherza moczowego

Oprac.: Dominik Mucharski

Str. 55

Radioterapia guza pierwotnego w nowo rozpoznanym przerzutowym raku stercza - randomizowane kontrolowane badanie III fazy

Oprac.: Cyprian Michalik

Str. 56

Wartość prognostyczna wznowy biochemicznej po leczeniu radykalnym raka stercza - przegląd systematyczny

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 58

Urologia -
nauka i praktyka

Oddziały Polskiego Towarzystwa Urologicznego oczami ich przewodniczących

Małgorzata Skarbek

Str. 59

Urologia jest dla kobiet

Małgorzata Skarbek

Str. 68

Czy Polska może zostać pionierem prewencji nowotworowej?

Z dr hab. n. med. Anną Wójcicką, współtwórczynią Warsaw Genomics, firmy wykonującej badania genetyczne, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 72

Szczepionka na raka

Z prof. Jackiem Jemielitym, kierownikiem Laboratorium Chemii Bioorganicznej Centrum Nowych Technologii UW, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 77

Czy już czas na paneuropejski ujednolicony populacyjny skrining PSA?

Europejskie spojrzenie na przesiewowe badania populacyjne z wykorzystaniem oznaczenia stężenia PSA

Stefan W. Czarniecki

Str. 81

Kongresy,
sympozja

34. Kongres Naukowy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (34th Annual EAU Congress)

Barcelona, 15-19 marca 2019 r

Agnieszka Chomicz

Str. 84

Urologia -
nauka i praktyka

Sprawozdanie z XXVII Sympozjum Sekcji Endourologii PTU

Bydgoszcz, 12-13 kwietnia 2019 r.

Piotr Słupski, Bartosz Brzoszczyk, Piotr Jarzemski

Str. 86

Sprawozdanie delegatów Polskiego Towarzystwa Urologicznego do European Board of Urology

Artur Lemiński, Michał A. Skrzypczyk

Str. 88

CME-
CPD

Ankieta dla członków Polskiego Towarzystwa Urologicznego
Zaproszenie do systemu CME-CPD
Składka członkowska PTU

Ela Ziółkowska

Str. 90