Przegląd Urologiczny 2019/2 (114) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2019/2 (114)

Przegląd Urologiczny 2019/2 (114)

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna narządów moszny: wady rozwojowe

Część 21

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 5

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Droga kamicza

Piotr Piątek

Str. 15

Urologia -
nauka i praktyka

Gruczolistość (endometriosis) pęcherza moczowego

Opis ośmiu przypadków i przegląd literatury

Elżbieta Borowiecka, Tomasz Borkowski, Piotr Kuzaka, Bolesław Kuzaka, Piotr Radziszewski

Str. 19

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Krioprezerwacja nasienia - aktualne wytyczne EAU

Paweł Wołyniec

Str. 24

Urologia -
nauka i praktyka

Sztuczny zwieracz cewki moczowej u mężczyzn - 5-letnie doświadczenia w implantacjach ZSI 375 w Oddziale Urologii i Onkologii Urologicznej Szpitala Specjalistycznego w Puławach

Ireneusz Ostrowski, Emil Śledź, Wojciech Dyś, Mateusz Józefczak, Janusz Ciechan

Str. 27

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Niedoczynność wypieracza pęcherza moczowego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 35

Złożona farmakoterapia nieneurogennych objawów z dolnych dróg moczowych u mężczyzn

Oprac.: Mikołaj Przydacz

Str. 39

Złożona farmakoterapia nieneurogennych objawów z dolnych dróg moczowych u kobiet

Oprac.: Dominika Gajewska

Str. 41

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Leczenie żylaków powrózka nasiennego u dzieci i młodzieży - przegląd i metaanaliza z panelu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego oraz Europejskiego Towarzystwa Urologii Dziecięcej

Oprac.: Bartłomiej Rokosz

Str. 44

Ocena wyników leczenia neoadjuwantową chemioterapią z cisplatyną różniących się genetycznie pierwotnego i wtórnego inwazyjnego raka pęcherza moczowego

Oprac.: Łukasz Garnczarski

Str. 45

Aktywny nadzór raka stercza z użyciem rezonansu magnetycznego ASIST - wynik randomizowanego prospektywnego ośrodkowego badania

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 46

Wyniki badania POUT - randomizowanego badania III fazy oceniającego wpływ okołooperacyjnej chemioterapii w porównaniu do obserwacji w raku urotelialnym górnych dróg moczowych

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 46

Nefrektomia cytoredukcyjna w przerzutowym raku nerki - mniej znaczy więcej

Oprac.: Jacek Jakubowski

Str. 47

Ludzie
medycyny

Całe życie w Gorlicach

Rozmowa z dr. n. med. Franciszkiem Rachelem

Małgorzata Skarbek

Str. 50

Nasze
rozmowy

Wielkanoc - czas refleksji i radości

Z duszpasterzem Haliną Radacz, proboszczem Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Żyrardowie, rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 54

Ludzie
medycyny

Wspomnienie o doktorze Henryku Dawnisie (1929-2018)

Roman Łesiów

Str. 58

Historia
medycyny

Alfred Obaliński (1843-1898) - pionier polskiej urologii

Piotr Kuzaka, Roman Sosnowski, Bolesław Kuzaka, Piotr Radziszewski

Str. 62

Ludzie
medycyny

Wspomnienie o doktorze Czesławie Tadeuszu Narojku (1936-2012)

Bolesław Kuzaka

Str. 65

Zagadka
dla urologa

Movember

Agnieszka Chomicz

Str. 66