Przegląd Urologiczny 2018/5 (111) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2018/5 (111)

Przegląd Urologiczny 2018/5 (111)

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Ultrasonografia z użyciem środków kontrastujących w urologii

Część 2. Możliwości CEUS w diagnostyce zmian ogniskowych nerek

Agnieszka Chomicz

Str. 9

Czy istnieją opcje farmakoterapeutyczne w niedoczynności pęcherza moczowego?

Paweł Wołyniec

Str. 12

Co nowego w UroLift?

Magdalena Biernacka

Str. 14

Diagnostyka niepłodnego mężczyzny: dodatkowe badania nasienia u pacjentów z żylakami powrózka nasiennego

Jak wygląda przyszłość diagnostyki andrologicznej?

Tomasz Wiatr, Mateusz Ostachowski, Piotr Cwenar

Str. 16

Urologia -
nauka i praktyka

Kłykciny kończyste u mężczyzn - obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie

Mateusz Czajkowski, Katarzyna Czajkowska, Małgorzata SokołowskaWojdyło, Marcin Matuszewski

Str. 23

Kryteria kwalifikacji chorych z rakiem stercza do aktywnej obserwacji. Których pacjentów można, a których należy nią objąć?

Hubert Kamecki, Roman Sosnowski, Tomasz Demkow

Str. 29

Kongresy,
sympozja

Nowe eksperymentalne technologie w urologii rekonstrukcyjnej

Ciąg dalszy sprawozdania z sesji naukowych, które odbyły się podczas The 2018 Annual EAU Congress (EAU18) w Kopenhadze w dniach 16-20 marca 2018 r

Agnieszka Chomicz

Str. 32

Ultrasonografia
dla urologa

Diagnostyka ultrasonograficzna gruczołu krokowego: dostęp przezbrzuszny

Część 19

Andrzej Lewicki, Anna Lewicka, Wiesław Jakubowski

Str. 41

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Staging węzłów chłonnych w sytuacji klinicznie niebadalnych węzłów chłonnych pachwinowych

Oprac.: Michał Zembrzuski

Str. 52

Leczenie systemowe chorych na raka prącia

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 55

Organooszczędzające leczenie pacjentów z rakiem prącia

Oprac.: Paweł Stajno

Str. 57

Zagadka
dla urologa

Odpowiedzi na zagadki dla urologa z PU 4/2018

Agnieszka Chomicz

Str. 62

,,Tajemnicze znalezisko za pęcherzem moczowym''

Agnieszka Chomicz

Str. 63

CME-
CPD

CME-CPD 09/15-06/18

Ela Ziółkowska

Str. 64

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Rola obciążenia przerzutowego w cytoredukcyjnej/ konsolidacyjnej radykalnej cystektomii

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Str. 66

Badanie tolerancji enzalutamidu i octanu abirateronu (z prednizonem) (REAAcT): ocena

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Str. 66

Przydatność limfadenektomii w przypadku raka urotelialnego górnych dróg moczowych bez klinicznych cech zajęcia węzłów chłonnych: badanie wieloośrodkowe

Oprac.: Jakub Wójtowicz

Str. 67

Czynniki wpływające na wybór i przestrzeganie aktywnego nadzoru u mężczyzn z rakiem stercza niskiego ryzyka: przegląd systematyczny

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 68

Czas na ,,radykalną'' zmianę na aktywny nadzór nad rakiem stercza?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 68

Kliniczna i genetyczna charakterystyka raka stercza wysokiej złośliwości rozpoznanego przy niskim PSA

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 69

Skuteczność i bezpieczeństwo embolizacji tętnic stercza w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego: badanie obserwacyjne i porównanie z przezcewkową resekcją stercza (badanie UK-ROPE)

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 70

Porównanie przeżycia po początkowej cytoredukcyjnej nefrektomii z przeżyciem po początkowej celowanej terapii metastatycznego raka nerkowokomórkowego

Oprac.: Piotr Skrudlik

Str. 71

Urologia -
nauka i praktyka

Imponujący dorobek kilkunastu lat

Urologia w Świętokrzyskim Centrum Onkologii

Małgorzata Skarbek

Str. 73

,,Nić", od której wszystko zależy

Małgorzata Skarbek

Str. 79

Galeria
portretów

Tomasz Wiatr

Str. 84

Wspomnienie

Dr n. med. Tomasz Ferenz

Wspomnienie pośmiertne

Bolesław Kuzaka

Str. 85

   

Ankieta dla członków PTU

Str. 87

Rejestracja w systemie punktacji kredytowej CME-CPD

Str. 89