Przegląd Urologiczny 2018/4 (110) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2018/4 (110)

Przegląd Urologiczny 2018/4 (110)

Urologia -
nauka i praktyka

Nowe możliwości bezoperacyjnego leczenia pacjentów z chorobą Peyroniego

Emil Zwoliński

Str. 10

Kongresy,
sympozja
Agnieszka Chomicz

Rak stercza: diagnostyka i aktywny nadzór

Ciąg dalszy sprawozdania z sesji, które odbyły się podczas The 2018 Annual EAU Congress (EAU18) w Kopenhadze w dniach 16-20 marca 2018 r.

Str. 12

Urologia -
nauka i praktyka

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

Str. 25

Nomogramy wspomagające decyzje terapeutyczne dotyczące raka gruczołu krokowego dostępne on-line

Roman Sosnowski, Katarzyna Ossolińska, Wojciech Michalski

Str. 32

Hematospermia

Tomasz Wiatr, Piotr Cwenar, Aneta Macur

Str. 36

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Kamica struwitowa

Jakub Ratajczak

Str. 44

Dlaczego mój pacjent ma nawrotową kamicę nerkową?

Tadeusz Hessel

Str. 49

Kongresy,
sympozja

Czy przyszłość urologii będzie należała do kobiet?

Dwa dni operacji ,,na żywo" w Mediolanie

Marek Roslan

Str. 56

Sprawozdanie z 33. Kongresu Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Kopenhaga, 16-20 marca 2018 r.

Damian Widz

Str. 59

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Chirurgiczne leczenie obniżenia narządów miednicy

Oprac.: Beata Banaczyk

Str. 62

Taśmy podcewkowe w leczeniu kobiet z wysiłkowym nietrzymaniem moczu

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 66

Zagadka
dla urologa

Odpowiedzi do zagadki ,,Tajemnicze znalezisko w mosznie" z PU 2/2018

Agnieszka Chomicz

Str. 71

Zagadka ,,Kolka nerkowa"

Agnieszka Chomicz

Str. 71

Zagadka ,,Bezbolesne powiększenie moszny"

Agnieszka Chomicz

Str. 72

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Markery PSA oraz test 4-kalikreinowy (4Kscore) w ocenie ryzyka śmierci w ciągu 20 lat z powodu raka stercza wśród dużej populacji zdrowych mężczyzn w średnim wieku

Oprac.: Wojciech A. Cieślikowski

Str. 73

Diagnostyka krwiomoczu - wyniki aktualnego prospektywnego badania obserwacyjnego 3556 chorych. Badanie DETECT I

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 74

Komentarz do artykułu ,,Diagnostyka krwiomoczu - wyniki aktualnego prospektywnego badania obserwacyjnego 3556 chorych. Badanie DETECT I"

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 74

Czy podklasyfikacja raka stercza ograniczonego do narządu (pT2) ma wartość rokowniczą co do wyników leczenia po radykalnej prostatektomii?

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

Str. 75

Rola ponownej ERST w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego - przegląd literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 76

Porównanie wyników histopatologicznych i onkologicznych pomiędzy rakiem stercza Gleason 7 (3+4) o korzystnym rokowaniu (ravorable risk) a rakiem niskiego ryzyka Gleason 6 (3+3) - rozważania nad aktywną obserwacją

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

Str. 77

Optymalizacja czasu ratunkowej radioterapii po prostatektomii i stosowanie równoczesnej terapii hormonalnej w leczeniu raka stercza

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 78

Ujemny wynik badania multiparametrycznym rezonansem magnetycznym w diagnostyce raka stercza: co dalej?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 78

Komentarz do artykułu ,,Ujemny wynik badania multiparametrycznym rezonansem magnetycznym w diagnostyce raka stercza: co dalej?"

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 79

Urologia -
nauka i praktyka

Fakty i mity o diecie w chorobie nowotworowej

Z mgr inż. Iwoną Sajór rozmawia Małgorzata Skarbek

Str. 81

Historia
medycyny
Redaktor prowadzący dział Tadeusz Zajączkowski

Doktor Helena Maria Kornella

Wojenne losy pierwszej kobiety urologa w Polsce

Tadeusz Zajączkowski

Str. 96