Przegląd Urologiczny 2018/2 (108) szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2018/2 (108)

Przegląd Urologiczny 2018/2 (108)

Urologia -
nauka i praktyka

Prostate Cancer Unit - droga do podniesienia jakości leczenia raka gruczołu krokowego

Marcin Matuszewski, Marek Sowa

Str. 8

Znaczenie fuzji kognitywnej w diagnostyce raka stercza

Waldemar Białek, Piotr Kawecki, Katarzyna Dyndor, Sławomir Rudzki

Str. 11

Technika biopsji przedniej części stercza z dostępu przezodbytniczego

Waldemar Białek, Lech Wronecki, Sławomir Rudzki, Przemysław Matras

Str. 17

Tomografia
i rezonans
Redaktor prowadząca dział Magdalena Zagrodzka

Środki kontrastujące - kilka praktycznych informacji przed skierowaniem pacjenta na badanie obrazowe

Magdalena Zagrodzka, Jacek Brzeziński

Str. 25

Urologia -
nauka i praktyka

Kamica moczowa - Wytyczne European Association of Urology 2017

Postępowanie w kamicy układu moczowego

Mateusz Nowak

Str. 29

Radykalna prostatektomia laparoskopowa zewnątrzotrzewnowa w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w urologii w Polsce

Wojciech A. Cieślikowski, Michał Hrab, Zbigniew Kwias, Andrzej Antczak

Str. 42

Radykalne wycięcie nerki i czopa nowotworowego z dostępu laparoskopowego u chorej z rakiem w stadium zaawansowania pT3 bN0 M0

Opis przypadku i własne obserwacje

Artur Białeta

Str. 44

Elektroniczna dokumentacja medyczna (e-dokumentacja)

Paweł Porzycki

Str. 48

Urologia
kliniczna
Redaktor prowadząca dział Agnieszka Chomicz

Nowe techniki resekcji guza pęcherza moczowego: czy są lepsze niż klasyczna elektroresekcja (TURBT)

Paweł Wołyniec

Str. 52

Nieoczekiwana przyczyna wodonercza prowadząca do utraty nerki

Sylwia Bender, Bartosz Dybowski, Piotr Radziszewski

Str. 54

Suplementacja testosteronu - u kogo i kiedy

Mateusz Ostachowski

Str. 57

O cystocele dla urologów

Tadeusz Hessel

Str. 65

Detour - bypass nerkowo-pęcherzowy jako możliwe rozwiązanie permanentnego drenażu nerki w wyselekcjonowanych przypadkach niedrożności moczowodu

Andrzej Jerzy Wrona, Jarosław Zgajewski, Dominik Chodor

Str. 68

Ultrasonografia z użyciem środków kontrastujących w urologii

Część 1. Wprowadzenie

Agnieszka Chomicz

Str. 76

Lekcje
urologii
Redaktor prowadzący dział Sławomir Poletajew

Nefrektomia cytoredukcyjna u pacjentów z rakiem nerkowokomórkowym z przerzutami w erze leczenia celowanego

Oprac.: Sławomir Poletajew

Str. 78

Rola chirurgii w przerzutowym raku pęcherza moczowego

Oprac.: Wojciech Krajewski

Str. 80

Cytoredukcyjna prostatektomia radykalna w przerzutowym raku stercza: czy rzeczywiście ma znaczenie?

Oprac.: Mieszko Kozikowski

Str. 82

Zagadka
dla urologa

Tajemnicze znalezisko w mosznie

Agnieszka Chomicz

Str. 86

Literatura zagraniczna -
streszczenia
Redaktor prowadzący dział Tomasz Drewniak

Wpływ radykalnego leczenia miejscowego na wynik czynnościowy w zależności od grupy ryzyka raka stercza - porównanie chirurgii i radioterapii

Oprac.: Tomasz Drewniak

Str. 87

Naturalny przebieg złożonych torbieli nerek. Dowód kliniczny przemawiający za aktywną obserwacją

Oprac.: Hubert Kamecki, Roman Sosnowski

Str. 88

Otwarta vs robotyczna radykalna prostatektomia - wyniki badania opartego na populacji rejestru chorób

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 88

Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania tamsulosyny w leczeniu ułatwiającym wydalenie dystalnych kamieni moczowodowych powodujących kolkę nerkową - wieloośrodkowe, randomizowane, podwójnie zaślepione badanie kliniczne kontrolowane placebo

Oprac.: Adrian Wójcik

Str. 89

Terapia wspomagająca wydalenie dystalnych kamieni moczowodowych: mamy werdykt

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Str. 89

Wpływ jazdy na rowerze na funkcje seksualne i układu moczowego u mężczyzn. Wyniki badania wieloośrodkowego

Oprac.: Tomasz Penar

Str. 90

Ocena dwudziestoletniego ryzyka zgonu z powodu raka stercza za pomocą PSA i 4KScore (panel czterech kallikrein PSA) badana u dużej populacji zdrowych mężczyzn

Oprac.: Wojciech A. Cieślikowski

Str. 91

Prace
doktorskie

Mapowanie przerzutów raka pęcherza moczowego do węzłów chłonnych miednicy z użyciem różnych technik wspomagających obrazowanie dróg chłonnych

Streszczenie rozprawy doktorskiej

Wojciech Połom

Str. 92

Ludzie
medycyny

Medycyna, góry i Szekspir

Małgorzata Skarbek

Str. 97