Reklama

Magdalena Tyburczy
tel./fax (022) 845 69 17
m.tyburczy@ptu.net.pl

Biuro Wydawnicze
Polskie Towarzystwo Urologiczne
ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa
NIP: 526-10-53-127