Przegląd Urologiczny

Przegląd Urologiczny jest dwumiesięcznikiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Ma charakter naukowo - informacyjny, trafia do środowiska lekarzy urologów. Dostają je w ramach składki członkowskiej wszyscy członkowie PTU, lekarze innych specjalności, firmy farmaceutyczne mogą wykupić roczna prenumeratę. Cena prenumeraty na 2023 rok to 160 zł (z VAT). Tematyka czasopisma: artykuły poglądowe i kazuistyczne, najnowsze osiągnięcia w dziedzinie urologii, reforma służby zdrowia, kongresy, zjazdy, sympozja, warsztaty i inne. Redakcji Przeglądu zależy na prezentacji prac z różnych ośrodków urologicznych.
Redaktorem Naczelnym Przeglądu Urologicznego jest prof. dr hab. med. Piotr Chłosta.

Prace prosimy przesyłać w formie elektronicznej pod adres: irena.komorowska@ptu.net.pl lub
  Biuro Wydawnicze PTU
  02-574 Warszawa
  ul.Łowicka 19