Ważne odnośniki

strony
polskie
 

Central European Journal of Urology

www.ceju.eu


Polskie Towarzystwo Urologiczne

www.pturol.org.pl


Urologia Polska (archiwum)

kwartalnik Polskiego Towarzystwa Urologicznego

www.urologiapolska.pl

strony
zagraniczne
 

European Board of Urology

www.ebu.com


European Association of Urology

www.uroweb.org