Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Tomasz Kupski  
 
strona główna > indeks autorów > Wojciech Rogowski

Tomasz Kupski

2021/4 (128)
 

Analiza porównawcza wyników badań histopatologicznych materiału z transrektalnych biopsji gruboigłowych gruczołu krokowego z wynikami badań preparatów pooperacyjnych po prostatektomii radykalnej robotowej i laparoskopowej

Kamil Czubacki, Tomasz Kupski, Michał Małek, Igal Mor

2016/1 (95)
 

Obustronna przetoka tętniczo-jamista jako przyczyna pourazowego priapizmu wysokoprzepływowego - opis przypadku gruczołu krokowego

Tomasz Kupski, Michał Małek, Wojciech Rogowski, Mirosław Nowicki, Bartosz Mruk

2015/3 (91)
 

Rak gruczołowy rekonstruowanego jelitem cienkim moczowodu prawego – rzadki przypadek kliniczny

Tomasz Kupski, Michał Małek, Wojciech Rogowski