Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Rafał Ficek  
 
strona główna > indeks autorów > Rafał Ficek

Rafał Ficek

2004/1 (23)
 

Zaburzenia gospodarki wapniowo-fosforanowej u chorych z przewlekłymi chorobami wątroby

- aspekty patogenetyczne i lecznicze

Franciszek Kokot, Rafał Ficek