Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Piotr Petrasz  
 
strona główna > indeks autorów > Piotr Petrasz

Piotr Petrasz

2011/3 (67)
 

Hemostaza loży po guzie jako istotny czynnik przebiegu śród- i pooperacyjnego w laparoskopowej organooszczędnej resekcji guza nerki

Piotr Petrasz, Marcin Słojewski, Andrzej Sikorski

2008/2 (48)
 

Sprawozdanie z I spotkania Północno-Wschodniego Europejskiego Towarzystwa Urologicznego

Piotr Petrasz

2004/2 (24)
 

Bariery w podtrzymywaniu i kontynuowaniu leczenia zaburzeń erekcji

Andrzej Sikorski, Piotr Petrasz