Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Paweł Płaza  
 
strona główna > indeks autorów > Krzysztof Bar

Paweł Płaza

2023/3 (139)
 

Leczenie raka nerkowokomórkowego wnikającego do żyły głównej dolnej o różnym stopniu zaawansowania - doświadczenia własne oraz przegląd literatury

Michał Godzisz, Przemysław Mitura, Paweł Płaza, Marek Bar, Iga Kuliniec, Damian Sudoł, Andrzej Jadłoś, Krzysztof Bar

2021/3 (127)
 

Tysiąc radykalnych prostatektomii przeprowadzonych w Katedrze i Klinice Urologii i Onkologii Urologicznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Iga Kuliniec, Damian Widz, Przemysław Mitura, Paweł Płaza, Krzysztof Bar