Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Tomasz Drewniak  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Tomasz Drewniak

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/3 (109)
 

Skuteczność, czynniki prognostyczne i nomogramy dla PET/PSMA Ga-68 w grupie chorych z wczesną wznową biochemiczną po radykalnej prostatektomii

Oprac.: Tomasz Drewniak

Czy zastosowanie PET/PSMA u chorych z nawrotem biochemicznym po leczeniu miejscowym ułatwi podejmowanie decyzji leczniczych?

Oprac.: Tomasz Drewniak

2017/6 (106)
 

Skuteczność i objawy uboczne leczenia skojarzonego mirabegronem i solifenacyną w porównaniu do monoterapii w grupie chorych z zespołem nadaktywnego pęcherza moczowego (badanie SYNERGY)

Oprac.: Tomasz Drewniak

Wady i zalety leczenia URSL vs ESWL kamicy górnego odcinka moczowodu - przegląd systematyczny

Oprac.: Tomasz Drewniak