Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Tomasz Drewniak  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Tomasz Drewniak

Oprac.: Tomasz Drewniak

2022/5 (135)
 

List do wydawcy. Kolejny argument za leczeniem ukierunkowanym na małej objętości chorobę przerzutową raka stercza

Oprac.: Tomasz Drewniak

2021/5 (129)
 

Czy era rozszerzonego usunięcia węzłów chłonnych miednicznych dobiegła końca? Diabeł tkwi w szczegółach

Oprac.: Tomasz Drewniak

2020/3 (121)
 

Leczenie sporadycznego AML nerek: Przegląd systematyczny dostępnych danych do Wytycznych EAU - Rak nerki

Oprac.: Tomasz Drewniak

2019/6 (118)
 

Zależność między mirabegronem a ryzykiem arytmii u chorych powyżej 66. roku życia - badania populacyjne

Oprac.: Tomasz Drewniak

2019/4 (116)
 

Wartość prognostyczna wznowy biochemicznej po radykalnym leczeniu chorych z rakiem stercza - przegląd literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

Europejskie randomizowane badanie przesiewowe raka stercza - wyniki po 16 latach obserwacji

Oprac.: Tomasz Drewniak

2019/3 (115)
 

Wartość prognostyczna wznowy biochemicznej po leczeniu radykalnym raka stercza - przegląd systematyczny

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/6 (112)
 

Wpływ częstości wytrysku nasienia na ekspresję genów w sterczu

Oprac.: Tomasz Drewniak

Nowe spojrzenie na związek częstości wytrysku nasienia z zagrożeniem wystąpienia raka stercza: tylko współistnienie, czy współzależność oraz co mamy do stracenia?

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/5 (111)
 

Kliniczna i genetyczna charakterystyka raka stercza wysokiej złośliwości rozpoznanego przy niskim PSA

Oprac.: Tomasz Drewniak

Skuteczność i bezpieczeństwo embolizacji tętnic stercza w przypadku łagodnego rozrostu gruczołu krokowego: badanie obserwacyjne i porównanie z przezcewkową resekcją stercza (badanie UK-ROPE)

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/4 (110)
 

Komentarz do artykułu ,,Diagnostyka krwiomoczu - wyniki aktualnego prospektywnego badania obserwacyjnego 3556 chorych. Badanie DETECT I"

Oprac.: Tomasz Drewniak

Rola ponownej ERST w nieinwazyjnym raku pęcherza moczowego - przegląd literatury

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/3 (109)
 

Skuteczność, czynniki prognostyczne i nomogramy dla PET/PSMA Ga-68 w grupie chorych z wczesną wznową biochemiczną po radykalnej prostatektomii

Oprac.: Tomasz Drewniak

Czy zastosowanie PET/PSMA u chorych z nawrotem biochemicznym po leczeniu miejscowym ułatwi podejmowanie decyzji leczniczych?

Oprac.: Tomasz Drewniak

2018/2 (108)
 

Wpływ radykalnego leczenia miejscowego na wynik czynnościowy w zależności od grupy ryzyka raka stercza - porównanie chirurgii i radioterapii

Oprac.: Tomasz Drewniak

2017/6 (106)
 

Skuteczność i objawy uboczne leczenia skojarzonego mirabegronem i solifenacyną w porównaniu do monoterapii w grupie chorych z zespołem nadaktywnego pęcherza moczowego (badanie SYNERGY)

Oprac.: Tomasz Drewniak

Wady i zalety leczenia URSL vs ESWL kamicy górnego odcinka moczowodu - przegląd systematyczny

Oprac.: Tomasz Drewniak