Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Piotr Skrudlik  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Piotr Skrudlik

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/4 (116)
 

Nawrotowy nienaciekający nowotwór pęcherza moczowego o niskim stopniu inwazyjności - jakie są opcje leczenia?

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/3 (115)
 

Porównanie wyników onkologicznych i czynnościowych otwartej oraz robotycznej radykalnej prostatektomii w 24-miesięcznej obserwacji w szwedzkim badaniu LAPPRO

Oprac.: Piotr Skrudlik

2019/2 (114)
 

Aktywny nadzór raka stercza z użyciem rezonansu magnetycznego ASIST - wynik randomizowanego prospektywnego ośrodkowego badania

Oprac.: Piotr Skrudlik

2018/5 (111)
 

Porównanie przeżycia po początkowej cytoredukcyjnej nefrektomii z przeżyciem po początkowej celowanej terapii metastatycznego raka nerkowokomórkowego

Oprac.: Piotr Skrudlik