Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Dominik Mucharski  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Dominik Mucharski

Oprac.: Dominik Mucharski

2021/5 (129)
 

Trzy lata po badaniu CARMENA. Czego się dowiedzieliśmy?

Oprac.: Dominik Mucharski

2020/1 (119)
 

Długoterminowe wyniki onkologiczne z wczesnej fazy randomizowanego badania klinicznego porównującego otwartą, robotyczną i laparoskopową cystektomię radykalną (CORAL)

Oprac.: Dominik Mucharski

2019/6 (118)
 

Porównanie szkód, korzyści i kosztów związanych z różnymi wytycznymi dotyczącymi diagnostyki krwiomoczu

Oprac.: Dominik Mucharski

2019/5 (117)
 

Stan wiedzy na temat biomarkerów raka stercza - Porozumienie grupy The San Francisco Consensus Statement

Oprac.: Dominik Mucharski

2019/3 (115)
 

Rola inhibitorów punktów kontrolnych układu immunologicznego w diagnozowanym raku pęcherza moczowego

Oprac.: Dominik Mucharski