Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Dominik Chorągwicki  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Dominik Chorągwicki

Oprac.: Dominik Chorągwicki

2018/3 (109)
 

Diagnozowanie raka stercza - biopsja pod kontrolą rezonansu magnetycznego czy biopsja standardowa?

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Możliwe jest uzyskanie lepszych efektów dotyczących długoterminowej jakości życia pacjenta oraz nawrotów biochemicznych w przypadku robotycznej radykalnej prostatektomii w przypadku dłuższej krzywej uczenia - zaktualizowana analiza prospektywnej kohorty z 2206 kolejnych przypadków jednego chirurga

Oprac.: Dominik Chorągwicki

Czy porównywanie robotycznej z otwartą radykalną prostatektomią jest nadal aktualne?

Oprac.: Dominik Chorągwicki