Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Oprac.: Łukasz Gliwa  
 
strona główna > indeks autorów > Oprac.: Łukasz Gliwa

Oprac.: Łukasz Gliwa

2024/1 (143)
 

Rola jednofotonowej tomografii emisyjnej/tomografii komputerowej 99mTc-sestamibi w diagnostyce guzów nerek: przegląd systematyczny i metaanaliza

Oprac.: Łukasz Gliwa

Przedoperacyjna stratyfikacja ryzyka nowotworu nerek: czy semantyka klasyfikacji utrudnia postęp?

Oprac.: Łukasz Gliwa

2023/3 (139)
 

Dodanie terapii deprywacji androgenów i radioterapii węzłów chłonnych miednicy mniejszej do radioterapii (NRG Oncology/RTOG 0534 SPPORT) - międzynarodowe, wieloośrodkowe, randomizowane badanie III fazy

Oprac.: Łukasz Gliwa

2022/5 (135)
 

Kluczowe uwagi dotyczące leczenia skojarzonego pembrolizumabem i docetakselem opornego na kastrację raka gruczołu krokowego z przerzutami

Oprac.: Łukasz Gliwa

2021/6 (130)
 

Obserwacja a wczesny drenaż tępego urazu nerek stopnia IV - badanie wieloośrodkowe

Oprac.: Łukasz Gliwa

Obserwacja kontra wczesny drenaż dla urazu nerek stopnia IV, badanie wieloośrodkowe

Oprac.: Łukasz Gliwa

Wyniki czynnościowe i onkologiczne po radykalnej prostatektomii laparoskopowej w asyście robota vs otwartej w przypadku zlokalizowanego raka stercza: 8-letnia obserwacja

Oprac.: Łukasz Gliwa