Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Magdalena Bryś  
 
strona główna > indeks autorów > Waldemar Różański

Magdalena Bryś

2011/6 (70)
 

Ekspresja O-GlcNAc transferazy i β-N-acetylo-D-glukozaminidazy w nowotworach gruczołu krokowego

Pierwsza nagroda na CEM 2011 w Timisoarze

Jacek Wilkosz, Michał Markowski, Marek Lipiński, Anna Krześlak, Ewa Forma, Magdalena Bryś, Waldemar Różański