Przegląd Urologiczny - indeks autorów: Kamil Czubacki  
 
strona główna > indeks autorów > Igal Mor

Kamil Czubacki

2021/4 (128)
 

Analiza porównawcza wyników badań histopatologicznych materiału z transrektalnych biopsji gruboigłowych gruczołu krokowego z wynikami badań preparatów pooperacyjnych po prostatektomii radykalnej robotowej i laparoskopowej

Kamil Czubacki, Tomasz Kupski, Michał Małek, Igal Mor