Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski

Fotografia 1
Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski

Prof. dr hab. n. med. Mieczysław Fryczkowski urodził się 20 października.1938 roku w Mysłowicach.

Po zdaniu matury rozpoczął studia medyczne w Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. W 1963 roku zakończył studia, otrzymując czerwony dyplom lekarza medycyny. W latach 1962–1964 odbywał staże przed- i podyplomowe w szpitalach Sosnowca, pracując jednocześnie w placówkach lecznictwa otwartego.

Od 1 września 1964 roku rozpoczął pracę w charakterze wolontariusza w Oddziale Urologii, wchodzącym w skład I Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej ŚAM w Zabrzu (kierownik kliniki - prof. Stanisław Szyszko). W czerwcu 1965 roku został asystentem, w 1967 roku starszym asystentem, a w 1974 roku adiunktem tej kliniki.

W 1971 roku po odejściu ordynatora Oddziału Urologii, doc. Kazimierza Adamkiewicza został ordynatorem Oddziału Urologii w ramach Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowej (kierownik - prof. Kazimierz Czyżewski). W 1983 roku zorganizował na bazie tego oddziału II Katedrę i Klinikę Urologii ŚAM w Zabrzu. Od chwili jej powołania jest nieprzerwanie jej kierownikiem.

W 1967 roku uzyskał specjalizację z chirurgii ogólnej, a w 1970 roku specjalizację z urologii. W 1969 roku uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych, a w 1980 roku doktora habilitowanego. W roku 1982 został powołany na stanowisko docenta. W 1989 roku mianowany profesorem nadzwyczajnym, zaś w 1997 roku profesorem zwyczajnym.

W latach 1974-1984 przebywał 3-krotnie na stażach zagranicznych. W 1974 roku w Instytucie Urologii w Rostowie nad Donem (prof. W. Rusakow), w 1976 roku w Klinice Urologii Uniwersytetu w Budapeszcie (prof. Z. Bulsyh), w 1983 i 1984 roku w Klinice Urologii w Monchengladbach (prof. K. Weiss) oraz w Dusseldorfie (prof. R. Ackerman). W Polsce odbył staże w 1966 roku w Krakowie i 1969 roku w Warszawie. Dorobek naukowy składa się z 194 prac naukowych opublikowanych w recenzowanych czasopismach naukowych w kraju i za granicą oraz 167 komunikatów naukowych (abstrakty) i streszczeń zjazdowych. Jest redaktorem 2 wydań podręczników z urologii. Pod jego kierunkiem 20 lekarzy uzyskało specjalizację II stopnia z urologii, z czego 6 jest lub było ordynatorami oddziałów urologicznych. Był promotorem 22 przewodów doktorskich i opiekunem 1 habilitacji.

Od 1964 roku zajmuje się pracą dydaktyczną. Początkowo kształcił tylko studentów, a następnie - w Centrum Medycznym Szkolenia Podyplomowego w Warszawie oraz w WODKOM w Katowicach, Częstochowie i Bielsku - również lekarzy.

Profesor Fryczkowski jest długoletnim członkiem komisji egzaminacyjnych z urologii. W latach 1996-1999 był konsultantem wojewódzkim w dziedzinie urologii na Śląsku. Od 1965 roku jest członkiem PTU. W latach 1978-1982 oraz 1996-2000 był prezesem Oddziału Śląskiego PTU. Organizował 28 Zjazd PTU w Cieszynie i współorganizował 20 Zjazd PTU w Katowicach. Jest współtwórcą naukowych corocznych spotkań urologów ze Śląskiego i Dolnośląskiego Oddziału PTU UROSILESIANA od 1995 roku oraz laparoskopowych spotkań chirurgów Polski, Czech i Słowacji od 1999 roku. Profesor jest też długoletnim prezesem Oddziału Zabrzańskiego PTL oraz członkiem władz wojewódzkich i krajowych PTL, a od 1999 roku członkiem honorowym tego towarzystwa. Został uhonorowany wieloma odznaczeniami państwowymi, regionalnymi i resortowymi. Otrzymał wiele wyróżnień i nagród za działalność naukową i publicystyczną w kraju oraz za granicą.