Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Kandydaci do godności Członków Honorowych PTU

Doktor Johan Marien Nijman

Fotografia 1
Doktor Johan Marien Nijman

Johan Marien Nijman urodził się 26 kwietnia 1952 roku w Beverwijk. Jest żonaty, ma czworo dzieci.

Studia medyczne na Uniwersytecie Groningen ukończył w 1979 roku. W kolejnych latach odbył studia specjalizacyjne z chirurgii ogólnej (1980-1983) pod kierunkiem prof. P.J. Kuijjera, z urologii (1983-1986) pod kierunkiem dr. J.A.P. Hooykaasa oraz z urologii dziecięcej (1987-1988) pod kierunkiem prof. Scholtmeijera. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 1987 roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Groningen na podstawie rozprawy: „Some aspects of sexual and gonadal function in patients with a non‑semin­om­atous germ‑cell tumor of the testis”.

W latach 1987-1992 był kierownikiem Kliniki i Polikliniki Oddziału Urologii Dziecięcej w Szpitalu Dziecięcym im. Zofii w Rotterdamie. Później był ordynatorem Oddziału Urologii Dziecięcej Szpitala Uniwersyteckiego Dijkzigt w Rotterdamie oraz konsultantem w Oddziale Urologii Szpitala Uniwersyteckiego w Groningen. Od 2003 roku jest ordynatorem tego oddziału.

Od początku swojej kariery zawodowej sprawował liczne funkcje, m.in. od 1989 roku jest członkiem zarządu European Society of Paediatric Urology (ESPU), w latach 1997-2001 był członkiem zarządu Holenderskiego Towarzystwa Urologicznego, a w latach 1999-2001 jego sekretarzem, zaś od 2003 roku jest członkiem Komitetu Naukowego tego Towarzystwa. Od 1989 roku jest członkiem Komitetu Edukacji European Board of Urology (w latach 1997-2003 był jego przewodniczącym); w latach 1990-1997 był członkiem zarządu Residency Review Committee EBU, a w latach 1991-1998 przewodniczącym Komitetu Egzaminacyjnego EBU. Od 1995 roku do 2003 roku organizował coroczny „Kurs Rzymski”. Obecnie jest organizatorem EUREP (europejskiego kursu dla rezydentów urologii, który obywa się w Pradze). Od roku 2002 jest przewodniczącym Komitetu Akredytacyjnego EBU. Jest przewodniczącym elektem EBU.

Głównymi kierunkami zainteresowań naukowych dr. J. M. Nijmana są: uropatia przeszkodowa, nietrzymanie moczu u dzieci, urodynamika, badania nad chromosomalnymi uwarunkowaniami zaburzeń cielesno-płciowych, badania nad przydatnością PET do wykrywania wznowy miejscowej po radykalnym leczeniu raka stercza oraz badania czynnościowe mikcji z użyciem MRI i PET.

Doktor J. M. Nijman jest laureatem wielu nagród, przyznanych mu za osiągnięcia naukowe: nagrody Parke Davis – urethral advancement in hypospadias (1988 r.); pierwszych nagród ESPU – influence od androgens on the etiology of hypospadias (1996 r., wraz z dr. F. Beveltsenem), - psychosexual development of boys treated for hypospadias (1997 r., wraz z dr M. Mureau); drugiej nagrody ESPU – changes in bladder function following urethral obstruction (1998 r., wraz z dr K.P. Wolffenbuttel); Vliestra prijs Med. Ver. V Urologie – urolowmetry in neonates (2001 r., wraz z dr K. P. Wolffenbuttel).
Doktor J. M. Nijman jest autorem książek i rozdziałów w książkach medycznych, a także licznych publikacji w holenderskich i międzynarodowych czasopismach naukowych oraz wielu referatów i wykładów. Jest redaktorem Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde i European Urology Update Series (EUUS) oraz sekcji pediatrycznej Journal of Urology i Neurourology and Urodynamics. Ponadto jest recenzentem szeregu prestiżowych czasopism naukowych: Journal of Paediatric Surgery, European Journal of Urology, British Journal of Urology International, Urological Research, European Journal of Paediatric Surgery i Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde.

Doktor J. M. Nijman jest członkiem krajowych i międzynarodowych towarzystw medycznych, m.in.: Holenderskiego Towarzystwa Chirurgicznego, Holenderskiego Towarzystwa Urologicznego, Rady Urologii Dziecięcej, Holenderskiego Towarzystwa Chirurgów Dziecięcych, Europejskiego Stowarzyszenia Edukacji Medycznej, American Urological Association, ESPU, sekcji urologii Amerykańskiego Stowarzyszenia Pediatrów, Societe Internationale d’Urologie, European Association of Urology, International Continence Society, Society of Paediatric Urological Surgeons.

Doktor J. M. Nijman należy do grona najaktywniejszych, znakomitych urologów europejskich. Zawsze okazywał nadzwyczajną przychylność działaniom Polskiego Towarzystwa Urologicznego, zmierzającym do wprowadzenia egzaminu specjalizacyjnego EBU w Polsce. Często służył nam przyjazną radą i pomocą. Dzięki zrozumieniu naszych dążeń, przyczynił się walnie do ich urzeczywistnienia. Nadanie dr. J. M. Nijmanowi godności Członka Honorowego PTU będzie wyrazem naszego uznania za wszystko, co dotychczas uczynił dla naszego Stowarzyszenia.