Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/3 (25) > URO-NEPTUNALIA 2004 Gdańsk - Sankt Petersburg

URO-NEPTUNALIA 2004 Gdańsk - Sankt Petersburg

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu grupy inicjatywnej członków Oddziału Północno-Zachodniego PTU, która zwróciła się z wnioskiem do Zarządu Głównego naszego Towarzystwa o utworzenie Sekcji Medycyny Seksualnej i Andrologii, zapraszam na pierwsze zebranie organizacyjne tej sekcji. Odbędzie się ono w czasie najbliższego kongresu PTU w Krakowie w dniu 24 czerwca o godzinie 10.30 w sali nr 2.

W ramach tego spotkania planujemy przyjąć regulamin działania sekcji oraz wybrać jej władze. Akces wstąpienia do w/w sekcji wyrazicie Państwo wypełniając zwrotną część pierwszego komunikatu jesiennej edycji URONEPTUNALIA 2004, który otrzymacie w najbliższym czasie.

W roku bieżącym planujemy zmienić formułę URONEPTUNALII. Edycja wiosenna odbywałaby się na „Darze Młodzieży” w czasie podróży do któregoś z nadbałtyckich portów, edycja jesienna składałaby się z dnia urologii operacyjnej „na żywo” oraz otwartego zebrania Sekcji Medycyny Seksualnej i Andrologii PTU.

Uważam, że w interesie Polskiej Urologii i każdego z członków naszego Towarzystwa jest objęcie kompleksową opieką starzejącego się mężczyzny, stąd konieczność pogłębienia naszej wiedzy o problemy zaburzeń wzwodu i substytucji hormonalnej.

Serdecznie zapraszamy do udziału w pracach sekcji.

Z upoważnienia grupy inicjatywnej