Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2004/2 (24) > XIX Kongres EAU

XIX Kongres EAU

Wiedeń 2004

W dniach 24-27 marca 2004 roku odbył się w Wiedniu 19 Kongres Europejskiego Towarzystwa Urologicznego (EAU). W kongresie wzięło udział ponad 10 tys. uczestników.

Nadzwyczaj bogaty program naukowy przedstawiono podczas wielu sesji plenarnych i debat, które odbywały się od wczesnego rana do południa w sali głównej (w tym czasie nie prowadzono sesji w innych miejscach) oraz podczas 18 sesji referatowych, 47 sesji plakatowych oraz 7 sesji wideo, odbywających się równolegle w godzinach popołudniowych. Można było także uczestniczyć w warsztatach (hands-on trainig sessions) poświęconych ureterorenoskopii i nefroskopii przezskórnej, a także w kilku sesjach instruktażowych oraz w sesjach, na których przedstawiono najnowsze doniesienia naukowe. Przez cały czas trwania kongresu można było oglądać filmy naukowe wybrane indywidualnie przez uczestników z bogatej filmoteki EAU. Zakończenie pierwszych trzech dni kongresu stanowiło 19 sympozjów satelitarnych. W czasie kongresu odbyło się 31 kursów Europejskiej Szkoły Urologii.

Liczba urologów polskich uczestniczących w tegorocznym kongresie była mniejsza niż w kilku kongresach poprzednich. Niestety, liczba prac autorów z Polski oraz prac przygotowanych z udziałem urologów polskich była niewielka:

  • Reissigl A., Remzi M., Wiunig C., Dobrovitz M., Zlotta A., Ravery V., Hammerer P., Dobroński P., Kaisary A., Marberger M., Djavan B.: PSA molecular forms and indices for early detection of prostate cancer in men with total PSA between 2,0 and 4,0 ng/ml: final results of the EPCD study. Dept. Urol. Hosp. of Bregenz, Austria; Dept. Urol. Univ. of Vienna, Austria; Dept. Urol. Univ. of Brussels, Belgium; Dept. Urol. Univ. of Paris, France; Dept. Urol. Hosp. of Hamburg, Germany; Dept. Urol. Univ. of Warsaw, Poland; Dept. Urol. Univ. of London, UK (abstr. 129).
  • Gajda A., Husiatyński W., Zbrzeźniak M., Pypno W., Borówka A.: Ultrasound estimation of changes in bladder detrusor thickness and weight 6 month after TURP. Dept. Urol. Postgaduate Medical Education Centre, Warsaw, Poland (abstr. 139).
  • Prajzner A., Roehrborn C., Kirby R., Andersen M.: A double blind, placebo controlled study to evaluate the onset of action of doxaxzosin gastrointestinal therapoeutic system (GITS) in the treatment of BPH. Dept. Urol. Silesian School of Medicine, Katowice, Poland; Dept. Urol. SWMC Dallas, USA; Dept. Urol. St. George’s Hosp. London, UK; Moelv Spesialistsenter, Mjoessenteret Soer, Moelev, Norway (abstr. 347).
  • Drewa T., Wolski Z., Misterek B., Gałązka P., Pachnowska H., Wysocka K., Mikulska-Jovanović M.: Hypoxantine stones following Ambroxol parenteral treatment in rats. Dept. Urol. & Med. Biol. & Diagn. Lab. Rydygier Medical University, Bydgoszcz, Poland (abstr. 472).
  • Seitz C., Djavan B., Horninger W., Alavi S., Dobroński P., Waldert M., Kaisary A., Hruby S., Bartsch G., Marberger M.: Long term clinical and erudynamical outcome and retreatment rates of high energy transurethral microwave thermotherapy: multicentre European pooled analysis with 6 years follow-up. Dept. Urol. Univ. of Vienna, Austria; Dept. Urol. Univ. of Innsbruck, Austria; Dept. Urol. Univ. of Warsaw, Poland; Dept. Urol. Royal Free Hosp., London, UK (abstr. 562).
  • Kroll P., Mańkowski P., Jankowski A.: Appendicocutenaostomy (Mitrofanoff-Malone procedure) in children with chronic neurogenic constipation and fecal incontinence. Dept. Ped. Surg., Poznań University of Medical Sciences, Poznań, Poland (abstr. 668).
  • Nissenkorn I., Radziszewski P., Dobroński P., Borkowski A., De Jong P.: Chronic pelvic floor electrostimulation for treatment of refractory interstitial cystitis. Dept. Urol. Sackler School of Medicine, Tel Aviv University, Israel; Dept. Urol. Warsaw School of Medicine, Warsaw, Poland; Dept. Obstet. & Gyn., Groote Schuur Hospital, Cape Town, South Africa (abstr. 799).

Koledzy z Polski prowadzili 3 sesje referatowe:

  • dr med. Piotr Dobroński, FEBU (klinika Urologii AM w Warszawie): Clinical and translational research – bardzo interesująca sesja z grupy trzech sesji specjalnych pn. Scientific newsflash, przedstawiających najnowsze osiągnięcia naukowe. Kol. Dobroński sam przewodniczył tej trudnej sesji, poprowadził ją znakomicie;
  • dr med. Beata Paluchowska (Centrum Onkologii w Warszawie) przewodniczyła wraz z dr. P. Albertsem (Kassel, Niemcy) sesji: Testis tumours – diagnostic and therapeutic aspects. Kol. Paluchowska prowadziła tę sesję z godnym uznania znawstwem;
  • prof. Andrzej Borówka (Klinika Urologii CMKP) wraz z dr. R. Bergesem (Kolonia, Niemcy) przewodniczył sesji: BPH – intervention therapy (TURP).

Omówienie niektórych sesji, wykładów i debat 19 Kongresu EAU przedstawimy w następnym numerze PU.

Ważnym punktem programu kongresu było Walne Zgromadzenie Członków EAU (General Assembly). W czasie tego spotkania zakończył się 12-letni okres sprawowania przez profesora Fransa M.J. Debruyne’a funkcji sekretarza seneralnego EAU. Ogromne dzieło, którego dokonał prof. Debruyne nadając EAU charakter potężnej, nadzwyczaj prężnie i wielokierunkowo działającej organizacji naukowej, liczącej obecnie około 7 tys. członków i reprezentującej ponad 17 tys. urologów europejskich, zasługuje na najwyższe uznanie. Dano temu wyraz żegnając prof. Debruyne’a owacją na stojąco. Tego, co uczynił prof. Debruyne dla EAU i dla urologii w Europie nie sposób przecenić. Dzięki jego inwencji, ogromnej pracowitości i niezwykłym zdolnościom organizatorskim EAU jest najlepszym przykładem międzynarodowego stowarzyszenia naukowego. Jest również wzorem do naśladowania dla PTU, które od wielu lat szczyci się bardzo dobrą współpracą z EAU. Urolodzy polscy i PTU odnieśli olbrzymie korzyści w okresie prowadzenia EAU przez prof. Debruyne’a, zwłaszcza w dziedzinie edukacji. Warto podkreślić, że prof. F.M.J. Debruyne będzie honorowym gościem Kongresu PTU w Krakowie.

W czasie General Assembly wybrano nowe władze EAU. Sekretarzem generalnym został prof. Pierre Teillac (Paryż, Francja), dotychczasowy Adjunct Secretary General – wybrano go przytłaczającą większością głosów (88,76%). Zastępcą sekretarza generalnego został prof. Chris Chapple (Sheffield, Wielka Brytania), dotychczasowy dyrektor European School of Urology (ESU), zaś skarbnikiem prof. Manfred Wirth (Drezno, Niemcy). W najbliższym czasie nastąpią zmiany w składach wielu komitetów i biur EAU.

Wyrażając w imieniu całego PTU oraz w imieniu własnym ogromną wdzięczność i uznanie profesorowi F.J.M. Debruyne’owi za wszystko, co uczynił dla urologii światowej, dla EAU oraz dla Polskiego Towarzystwa Urologicznego i urologów w Polsce, składam nowo wybranym władzom EAU jak najlepsze życzenia owocnej pracy na rzecz urologów europejskich i dalszego rozwoju Europejskiego Towarzystwa Urologicznego.