Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/6 (34) > XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa...

XXXVI Kongres Naukowy Polskiego Towarzystwa Urologicznego Poznań, 22-24 czerwca 2006 roku

Szanowni Państwo Koleżanki, Koledzy i Przyjaciele

Rzeczywistość wokół nas zmienia się niezwykle szybko. Tyle nowego wydarzyło się w naszym życiu osobistym, naukowym i społecznym, że trudno prześledzić drogę, którą przebyliśmy. Troska o chorych, najbliższych i przyjaciół, ciągle niepewna przyszłość i stałe naukowe pielgrzymowanie sprawia, że zbyt rzadko potrafimy się zatrzymać w tym maratońskim biegu życia, by należycie ocenić nasze rzeczywiste dokonania. Doskonałą okazją do refleksji i odreagowania są kongresy naukowe i spotkania koleżeńskie.
Nieskromnie myślę, że jeszcze nie u wszystkich wygasły wspomnienia z XXVI Kongresu Polskiego Towarzystwa Urologicznego, który odbył się w Poznaniu w 1996 roku. Jestem przekonany, że okazją do wzbogacenia wiedzy, wymiany doświadczeń i odświeżenia wspomnień stanie się kolejne spotkanie – na XXXVI Kongresie Naukowym PTU w Poznaniu w dniach 22-24 czerwca 2006 roku. Wierzę, że jest to dobry moment nie tylko do pogłębienia naszej wiedzy zawodowej, ale także oceny dokonań naukowych, oceny pomysłów badawczych oraz zastanowienia się nad postępem w zakresie praktyki klinicznej. Spotkanie w Poznaniu jest także ważne dla przyszłości Polskiego Towarzystwa Urologicznego. Na Walnym Zebraniu będziemy bowiem wybierać nowego prezesa elekta, który poprowadzi nas przez następne lata po nieznanych drogach.
Jestem pewny, że wraz z wielkopolskim środowiskiem urologicznym uda się wszystkich Państwa przekonać do tego, że Poznań jest nie tylko miastem pięknym, pełnym zabytków, lecz także nowoczesnym, bardzo radosnym, przyjaznym, otwartym i gościnnym.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami

przewodniczący Komitetu Organizacyjnego
prof. dr hab. med. Zbigniew Kwias


Warunki rejestracji, rezerwacji hotelowej i zgłoszenia pracy

Zgłoszenia uczestnictwa w XXXVI Kongresie Naukowym Polskiego Towarzystwa Urologicznego, podobnie jak rezerwacje hotelowe i zgłoszenia prac do programu naukowego zjazdu, będą przyjmowane przez Biuro Kongresowe PTU wyłącznie drogą elektroniczną ze strony internetowej kongresu: www.pturol.org.pl/kongres2006/ Po wejściu na tę stronę należy zapoznać się z instrukcją obsługi, a następnie wybrać jeden z przycisków (np. “zgłoszenie uczestnictwa”, “zgłoszenie pracy”). Na ekranie wyświetli się wówczas odpowiedni formularz do wypełnienia (on-line) przez uczestnika kongresu.

 • Zgłaszający będzie mógł dokonać rezerwacji miejsca noclegowego z listy dostępnych hoteli. Jeśli w danym hotelu nie będzie już wolnych miejsc, zostanie on usunięty z listy.
 • Zgłoszenie pracy będzie możliwe dopiero po wcześniejszym dokonaniu rejestracji przez pierwszego autora danej pracy.
 • Rejestracja nie zostanie dokonana, jeśli nie zostaną podane wszystkie wymagane dane.
 • System dokona automatycznego podliczenia kosztów związanych z udziałem w kongresie, poda ostateczny termin wpłaty oraz numer konta PTU. Uczestnik będzie miał możliwość wydrukowania automatycznie wypełnionego druku przelewu na kwotę wynikającą ze zgłoszenia.
 • Komunikaty Biura Kongresowego będą wysyłane do tych użytkowników, którzy w zgłoszeniu podadzą adres e-mail.

  Ważne daty

 • ostateczny termin zgłaszania pracy – 31 stycznia 2006
 • termin wniesienia opłaty zjazdowej uprawniający do zniżki (pod warunkiem opłacenia składki rocznej PTU w terminie) – 31 marca 2006
 • termin zawiadomienia o przyjęciu lub odrzuceniu pracy – 31 marca 2006

  Stawki opłat związanych z kongresem w Poznaniu

  Opłaty za udział w kongresie

  opłata rejestracyjna data wpływu opłaty na konto
  do 31.03.06 1.04-31.05.06 od 1.06.06
  członkowie PTU 200 zł 500 zł 700 zł
  członkowie SAU 100 zł 500 zł 700 zł
  osoby nie będące członkami PTU 500 zł 700 zł
  pielęgniarki 100 zł
  osoby towarzyszące 100 zł
  opłata za “Wieczór PTU” 100 zł

  Opłaty za zakwaterowanie

  hotel standard cena pokoju za 1 dobę
  1-osobowy 2-osobowy
  Mercure Poznań
  ul. Roosevelta 20
  **** 380 zł 460 zł
  Novotel Centrum
  pl. Andersa 1
  *** 350 zł 400 zł
  Polonez
  Al. Niepodległości 36
  *** 270 zł 330 zł
  Park
  ul. Baraniaka 77
  (dawniej: ul. Majakowskiego 77)
  *** 250 zł 300 zł
  Ikar
  ul. Kościuszki 118
  *** 200 280
  Ibis
  ul. Kazimierza Wielkiego 23
  ** 240 zł 280 zł
  Pasage
  ul. Grunwaldzka 222
  ** =.— 200 zł
  Lech
  ul. św. Marcina 74
  ** 130 zł 200 zł

  Regulamin opłat

  1. Wszelkich wpłat należy dokonywać przelewem bankowym na konto Polskiego Towarzystwa Urologicznego:
   Pekao S.A. V ODDZIAŁ W WARSZAWIE
   76 1240 1066 1111 0000 0022 1199
  2. Prawo do obniżonej stawki opłaty kongresowej będzie przysługiwać

  3. wyłącznie tym członkom PTU (w tym członkom SAU), którzy w terminie, tj. do 31 marca 2006 roku, opłacą składkę roczną PTU.
  4. Za osobę towarzyszącą nie może być uznany członek PTU lub członek SAU.
 1. Zgodnie ze Statutem PTU Członkowie Honorowi Polskiego Towarzystwa Urologicznego są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej.

  Warunki rezygnacji

  Uczestnik, który poinformuje na piśmie o rezygnacji z uczestnictwa w kongresie i anulowaniu rezerwacji hotelowej do 30 kwietnia 2006 roku, otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 50% opłaty zjazdowej oraz pełnej opłaty hotelowej i opłaty za “Wieczór PTU”. Po tym terminie nie przysługuje zwrot jakichkolwiek kosztów. Powiadomienie o rezygnacji należy przesłać e-mailem (kongresptu@ptu.net.pl), pocztą (Biuro Kongresowe PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa) lub faxem (+48 22 845 69 10). W piśmie należy podać numer konta, na które Biuro Finansowe PTU powinno dokonać zwrotu wniesionych opłat.

  Regulamin zgłaszania pracy

  Zgłoszenia prac do programu XXXVI Kongresu Naukowego Polskiego Towarzystwa Urologicznego będą przyjmowane do 31 stycznia 2006 roku wyłącznie drogą elektroniczną ze strony: www.pturol.org.pl/kongres2006/
  Warunkiem zarejestrowania pracy jest dokonanie zgłoszenia udziału przez pierwszego autora pracy.

  • Autor/autorzy mogą nadesłać więcej niż jedno streszczenie.
  • Streszczenie należy nadesłać w wersji polskojęzycznej i anglojęzycznej.
  • Autorzy spoza Polski mogą nadesłać streszczenia jedynie w języku angielskim.
  • Konstrukcja streszczenia:
   • Kod tematu pracy (patrz poniżej)
   • Tytuł – pisany wielkimi literami (z “wytłuszczeniem” – bold), w tytule nie można zamieścić danych, na podstawie których możliwe będzie zidentyfikowanie autora/autorów oraz instytucji, z której praca pochodzi
   • Autor/autorzy – imię, nazwisko – nazwisko autora, który będzie przedstawiał pracę, należy podkreślić
   • Instytucja, z której praca pochodzi – nazwa, miejscowość, kraj,
   • Tekst streszczenia – należy napisać z pojedynczym odstępem między wierszami, zachowując podział na następujące części:
    • wprowadzenie
    • cel pracy

    • lub: wprowadzenie i cel pracy
    • materiał
    • metoda

    • lub: materiał i metoda
    • wyniki
 • wnioski (nie można pisać np.: “wyniki zostaną omówione”).

  W tekście streszczenia nie wolno zamieścić danych, na podstawie których można by zidentyfikować autora/autorów oraz instytucję, z której praca pochodzi.

  W przypadku zgłoszenia pracy w formie filmu kasetę wideo należy przesłać pocztą do Biura Kongresowego PTU (ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa).
  Streszczenia będą ocenione anonimowo przez członków Komitetu Naukowego PTU.
  Zawiadomienie o przyjęciu lub odrzuceniu streszczenia zostanie przekazane pierwszemu autorowi pracy do 31 marca 2006 roku.

  Kody tematów prac

  1. Nadnercza
  2. Przeszczepianie nerki
   2.1. Badania podstawowe
   2.2. Badania kliniczne
  3. Kamica moczowa
   3.1.Badania podstawowe
   3.2. Leczenie zachowawcze
   3.3. ESWL/endourologia/leczenie operacyjne
  4. Urazy
 • Zakażenia
 • Łagodny rozrost stercza (BPH)
  6.1. Badania podstawowe
  6.2. Diagnostyka
  6.3. Leczenie farmakologiczne
  6.4. Leczenie zabiegowe/chirurgiczne
 • Rak stercza
  7.1. Badania podstawowe
  7.2. Rozpoznanie/ocena zaawansowania
  7.3. Leczenie raka ograniczonego do stercza
  7.4. Leczenie raka z przerzutami
 • Nowotwory pęcherza moczowego
  8.1. Badania podstawowe
  8.2. Rozpoznanie/ocena zaawansowania
  8.3. Leczenie guzów powierzchownych
  8.4. Leczenie guzów naciekających/zaawansowanych
 • Guzy nerki
  9.1. Badania podstawowe
  9.2. Rozpoznanie/ocena zaawansowania
  9.3. Leczenie
 • Neurourologia
  10.1. Badania podstawowe
  10.2. Rozpoznanie/leczenie
 • Nieneurogenne zaburzenia mikcji
  11.1. Badania podstawowe
  11.2. Rozpoznanie/leczenie
 • Uroginekologia
  12.1. Badania podstawowe
  12.2. Rozpoznanie/leczenie
 • Zaburzenia seksualne
  13.1. Badania podstawowe
  13.2. Rozpoznanie/leczenie
 • Niepłodność
 • Leczenie chirurgiczne (różne techniki, niezależnie od narządu)
  15.1. Endourologia/operacje otwarte/górne drogi moczowe
  15.2. Chirurgia rekonstrukcyjna/pęcherz moczowy
  15.3. Chirurgia rekonstrukcyjna/narządy moczowo-płciowe
 • Prącie/cewka moczowa/moszna
  16.1. Nowotwory jądra
  16.2. Wady/choroby/zaburzenia czynności prącia
 • Urologia dziecięca
 • Postępowanie okołooperacyjne
 • Historia urologii
 • Techniki informatyczne
  1. Inne tematy