Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2005/5 (33) > Sprawozdanie z IV sesji Pielęgniarek Urologicznych

Sprawozdanie z IV sesji Pielęgniarek Urologicznych

Podczas 35. Kongresu PTU w Lublinie odbyła się IV Sesja Pielęgniarek Urologicznych. Pierwsze takie spotkanie miało miejsce w Bydgoszczy w 2001 roku, następne w Szczecinie w 2003 roku i w Krakowie w 2004. Sesja lubelska odbyła się pod hasłem "Urologia wczoraj i dziś. Zmiana modelu opieki pielęgniarskiej u chorych urologicznych na przestrzeni lat" i zgromadziła około 200 pielęgniarek z wielu ośrodków medycznych w Polsce. Przewodniczyły jej mgr Renata Dądela i mgr Anna Trochimiuk. Z dużą satysfakcją należy odnotować fakt, że każdego roku rośnie liczba pielęgniarek, które uczestniczą w sesji. W tym roku zgłoszono i wygłoszono 16 referatów (rok wcześniej - 11).

Spotkanie rozpoczęła Idalia Dawidowska z firmy Astra Zeneca, która przedstawiła film dotyczący nowego systemu iniekcyjnego leku Zoladex: Safe System. Następnie 3 referaty dotyczyły porównania pielęgnowania pacjentów operowanych klasycznie i laparoskopowo. Zwrócono uwagę na znacznie krótszy pobyt w szpitalu pacjenta operowanego techniką laparoskopową. Dużym zainteresowaniem cieszyła się prezentacja dotycząca leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu metodą "beznapięciowego" podparcia cewki moczowej taśmą (TVT) oraz mało inwazyjnych zabiegów odbarczających drogi moczowe. Koleżanki z ośrodków w Lublinie - Anna Trochimiuk i w Gdańsku - Ewa Sobczyk omówiły postępowanie przed- i pooperacyjne z pacjentem poddanym cystektomii. Poruszono trudny temat powikłań po cystektomii i po nadpęcherzowym odprowadzeniu moczu. Po raz pierwszy na sesji wygłoszono dwie prace, które dotyczyły chorych na raka gruczołu krokowego: "Ocena jakości życia chorych poddanych radykalnej prostatektomii" i "Opieka nad chorym leczonym maksymalną blokadą androgenową". W następnej pracy zwrócono uwagę na konieczność wczesnej rehabilitacji u chorych poddanych zabiegom w obrębie miednicy mniejszej. Leczenie kamicy układu moczowego metodą ESWL u dorosłych i dzieci przedstawiono w bogato ilustrowanej pracy. Zdjęcia prezentowały pracownie ESWL, warunki pracy i ochrony personelu przed laty i dzisiaj.

Fotografia 1
Uczestniczki w czasie obrad

Od wielu lat problem stanowią zakażenia szerzące się drogą krwi, na które narażony jest personel medyczny. Kolejny referat odniósł się do zasad postępowania po ekspozycji na materiał zawierający HBV, HCV i HIV.

Nie zabrakło pracy omawiającej bardzo istotne w obecnych czasach aspekty ekonomiczne. Dokonano porównania kosztów stosowania podczas zabiegów przezcewkowych: uzdatnionej wody wodociągowej, roztworu glicyny i fizjologicznego roztworu soli.

Duże poruszenie na sali wywołało wystąpienie koleżanek z Kielc, które przedstawiły nową formę karty gorączkowej, zleceń i obserwacji chorych hospitalizowanych w oddziale urologicznym. Karta zawierająca elementy trzy w jednym pozwala zebrać istotne informacje w jednym miejscu i uniknąć powielania wielu danych o pacjencie.

Na zakończenie spotkania Krzysztof Kaluta - psycholog współpracujący z firmą Astra Zeneca - odpowiedział zgromadzonym na pytanie: Jak przygotować i przeprowadzić prezentację referatu? W swojej wypowiedzi dużo miejsca poświęcił komunikacji pozawerbalnej i sposobom opanowania tremy. Wykład cieszył się dużym zainteresowaniem i z pewnością pozwoli prawidłowo przygotować się do przedstawienia swoich prac w roku następnym, do czego koleżanki gorąco zachęcamy.

Fotografia 2
Przewodniczące sesji - mgr Renata Dądela i mgr Anna Trochimiuk

Myśl przewodnia tegorocznej sesji pozwoliła na dużą różnorodność tematów. Urologia rozwija się dynamicznie, stąd konieczność stałego kształcenia i doskonalenia kadry pielęgniarskiej. Zmianę modelu opieki pielęgniarskiej przedstawiano porównując pacjentów leczonych klasycznymi metodami operacyjnymi i metodami mało inwazyjnymi, np.: laparoskopowo, ESWL, TVT.

Pobyt w Lublinie nie tylko wzbogacił wszystkie pielęgniarki intelektualnie i naukowo, ale także dostarczył wielu miłych wrażeń płynących z uczestnictwa w spotkaniach towarzyskich.

Pragniemy przy tej okazji podziękować PTU za możliwość uczestniczenia w ramach Sesji Pielęgniarskiej w Kongresach Urologów Polskich, ale przede wszystkim kierownikom klinik oraz ordynatorom oddziałów urologicznych. To oni pomagali nam w przygotowaniach prezentowanych prac, wspierali we wszystkich działaniach oraz uczestniczyli w sesjach.
Dziękujemy też firmom medycznym i farmaceutycznym, które często sponsorowały nasz pobyt na kongresach.

Przed nami V jubileuszowa Sesja Pielęgniarek Urologicznych w Poznaniu. Przyszłym gospodarzom sesji proponujemy, by spotkanie pielęgniarek mogło się składać z dwóch części: referatowej i warsztatowej. Warto też rozważyć możliwość założenia Towarzystwa Pielęgniarek Urologicznych, ale przede wszystkim podjęcia prac związanych z wyodrębnieniem specjalizacji urologicznej dla pielęgniarek.

Do zobaczenia za rok.