Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/6 (94) > Informacja dla uczestników systemu CME - CPD

Informacja dla uczestników systemu CME - CPD

Trwa naliczanie punktów CME-CPD za rok 2015. Uczestnicy systemu CME-CPD są proszeni o przysłanie dokumentów potwierdzających udział w akredytowanych aktywnościach naukowych do dnia 20 stycznia 2016 roku pod adresem Biura CME-CPD PTU, ul. Łowicka 19, 02-574 Warszawa.

Rok 2015 był pierwszym rokiem funkcjonowania systemu CME-CPD na nowych zasadach. Wszystkie wydarzenia naukowe zarejestrowane przez PTU w programie EU-ACME były także akredytowane przez Izbę Lekarską. Przyznana liczba punktów kredytowych CME-CPD była równa liczbie punktów edukacyjnych izb lekarskich. Indywidualne raporty podsumowujące aktywność naukową uczestników systemu CME-CPD w roku 2015 będą po raz pierwszy przygotowane zgodnie z „Rozporządzeniem ministra zdrowia z dn. 6 października 2004 roku w sprawie sposobów dopełniania obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy”. Zasady zgłaszania własnej aktywności naukowej do Biura CME-CPD PTU nie uległy zmianie.


Tabela 1
Punkty edukacyjne za określone aktywności naukowe


Zaproszenie do systemu CME–CPD

Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do systemu CME–CPD (EU–ACME) zapraszamy do przysłania do Biura CME–CPD PTU wypełnionego formularza „Rejestracja w systemie punktacji kredytowej CME–CPD”. System punktacji kredytowej CME–CPD jest adresowany do specjalistów urologów. Warunkiem rejestracji w systemie CME–CPD koordynowanym przez Polskie Towarzystwo Urologiczne jest regularne opłacanie składek członkowskich PTU.

System CME–CPD działa w Polsce od stycznia 2002 roku. Do systemu CME–CPD należy obecnie 289 polskich urologów zarejestrowanych przez Polskie Towarzystwo Urologiczne. Koszt uczestnictwa członków PTU w systemie CME–CPD (10 euro rocznie) pokrywa ZG PTU.

System CME–CPD jest oparty na gromadzeniu punktów za aktywność naukową. Uzyskane punkty rejestrowane są na indywidualnych kontach uczestników systemu – na tej podstawie przygotowywane są raporty roczne. Rzetelny rejestr punktów CME–CPD dokumentuje ciągłe doskonalenie zawodowe uczestników systemu.


Ela Ziółkowska
CME-CPD Project Manager
e-mail: cmecpd@ptu.net.pl