Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Członek Zarządu - dr hab. n. med. Tomasz...

Członek Zarządu - dr hab. n. med. Tomasz Szydełko, prof. nadzw.


Data i miejsce urodzenia: 13.03.1962 r., Wrocław

Szkoła średnia: XIV Liceum Ogólnokształcące we Wrocławiu, 1976-1980

Studia: Akademia Medyczna we Wrocławiu, Wydział Lekarski, ukończone w 1986 r.

Specjalizacja I stopnia z chirurgii ogólnej: 1990 r.

Specjalizacja II stopnia z urologii: 1994 r.

Doktorat: 1994 r., praca pt. „Kliniczna ocena cystektomii jako metody leczenia naciekających nowotworów pęcherza moczowego”

Habilitacja: 2011 r., praca pt. „Endopyelotomia czy laparoskopowa pyeloplastyka - porównawcza ocena obu metod w leczeniu chorych z wodonerczem w przebiegu zwężenia połączenia miedniczkowo-moczowodowego”

Profesor nadzw. UMW od 2012 r.

Odbyte staże i stypendia:

 • Szpital Diakonny w Schwaebisch Hall, 1984 r.
 • Klinika Urologii w Dreźnie, 1989 r.
 • Klinika Urologii Szpitala Charitee w Berlinie, 1992 r.
 • Klinika Urologii w Worms, 1992 r.
 • Klinika Urologii Uniwersytetu Kalifornijskiego UCLA w Los Angeles, 1995 r.
 • Klinika Urologii Uniwersytetu Południowej Kalifornii w Los Angeles, 1995 r.
 • Institut Mutualiste Montsouris w Paryżu, 2001 r.

Członkostwo w organizacjach:

 • Polskie Towarzystwo Urologiczne
 • Europejskie Towarzystwo Urologiczne
 • członek Zarządu Sekcji Endourologii i ESWL Polskiego Towarzystwa Urologicznego

Nagrody za działalność naukową:

 • Nagroda Zespołowa stopnia II JM Rektora za opublikowanie cyklu oryginalnych prac klinicznych i badawczych na łamach „European Journal of Pediatric Surgery”, Wrocław 2006 r.
 • Nagroda Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTU za pracę „sICAM-1 w raku nerki”, Wrocław 2004 r.
 • Nagroda Zarządu Oddziału Dolnośląskiego PTU za pracę „Znaczenie ploidii DNA jako czynnika prognostycznego w raku nerki”, Wrocław 2004 r.

Kierownictwo specjalizacji z urologii: 4 lekarzy (w tym dwie specjalizacje ukończone)

Języki obce: niemiecki, angielski

Zainteresowania zawodowe: techniki minimalnie inwazyjne w urologii, onkologia urologiczna, laparoskopia

Dorobek naukowy: ponad 200 publikacji w języku polskim i angielskim

Obecnie pełnione funkcje: kierownik Klinicznego Oddziału Urologicznego 4 WSKzP, kierownik Zakładu Pielęgniarskiej Opieki Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, prodziekan ds. naukowych Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.