Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) wersja do druku | skomentuj ten artykuł | szybkie odnośniki
 
strona główna > archiwum > Przegląd Urologiczny 2015/5 (93) > Skarbnik - dr hab. n. med. Marek Lipiński

Skarbnik - dr hab. n. med. Marek Lipiński


Data urodzenia: 25.04.1957 r.

Wykształcenie:

 • Lekarz - Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski, 1982 r.
 • Dr n. med. - Akademia Medyczna w Łodzi, Wydział Lekarski, 1993 r.
 • Dr hab. n. med. - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Wydział Lekarski, 2006 r.

Praca zawodowa:

 • 1982-1985 WSS im. M. Kopernika w Łodzi - Poradnia Urologiczna
 • 1985-1995 Akademia Medyczna w Łodzi, Klinika Urologii - asystent
 • 1995-2002 Akademia Medyczna w Łodzi, Klinika Urologii - adiunkt
 • 2002-2006 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Klinika Urologii
 • 2006-2008 Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Klinika Urologii - dr hab. n. med.
 • 2008 - Uniwersytet Medyczny w Łodzi, II Klinika Urologii - zastępca kierownika kliniki
 • Kształcenie podyplomowe:

  • Niemcy, Aachen, RWTH Klinikum (Klinika Urologii) - staż naukowy, 4 tygodnie, 1990 r.
  • Stany Zjednoczone, New York University Departament of Urology - 2 tygodnie, 2000 r.
  • Niemcy, Monachium, Ludwig Maximillian Universitaet (Klinika Urologii, prof. Hofstetter) - staż naukowy, 8 tygodni, 2001 r.
  • Niemcy, Monachium, Ludwig Maximillian Universitaet (Centrum Laserowe, prof. Hofstetter) - staż naukowy 2 tygodnie, 2003 r.

  Nagrody i wyróżnienia:

  • Indywidualna Nagroda Dydaktyczna I stopnia JM Rektora AM w Łodzi
  • I nagroda naukowa na Kongresie Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej, Ustroń 2008 r.
  • I nagroda naukowa na Kongresie CEAU 2013, Timisoara, Rumunia
  • I nagroda naukowa na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Łódź 2012 r.
  • I nagroda naukowa na Kongresie Polskiego Towarzystwa Urologicznego, Warszawa 2015 r.

  Przynależność do towarzystw i organizacji naukowych:

  • Polskie Towarzystwo Urologiczne - wiceprzewodniczący Oddziału Łódzkiego
  • Członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Urologicznego
  • Członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Fotodynamicznej i Laserowej
  • Europejskie Towarzystwo Urologiczne (EAU)
  • Światowe Towarzystwo Urologiczne (SIU)

  Podsumowanie działalności naukowej:

  • Autor 91 prac w recenzowanych czasopismach oraz 192 doniesień na zjazdach i kongresach naukowych
  • Autor 2 skryptów
  • Kierownik grantu naukowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 2002-2005
  • Promotor doktoratów - 2 zakończone, 6 w trakcie realizacji (studium doktoranckie UM w Łodzi)
  • Recenzent 8 prac doktorskich
  • Recenzent 8 prac licencjackich na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Opiekun 3 prac licencjackich na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Recenzent 1 pracy magisterskiej na Wydziale Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Opiekun Studenckiego Koła Naukowego przy II Klinice Urologii UM w Łodzi

  Zainteresowania i dokonania naukowe:

  • Przedmiotem szczególnego zainteresowania są: onkologia urologiczna, endourologia oraz zastosowanie metod laserowych w urologii
  • Pierwszy w Polsce wykonał (wraz z prof. L. Jerominem) diagnostykę fotodynamiczną nienaciekających nowotworów pęcherza moczowego, 1996 r.
  • Pierwszy w Polsce wykonał (wraz z prof. L. Jerominem) terapię fotodynamiczną nowotworów pęcherza moczowego, 2001 r.
  • Pierwszy w Polsce wykonał (wraz z prof. L. Jerominem) operację waporyzacji gruczołu krokowego przy użyciu lasera „zielonego” (KTP - 532 nm), 2003 r.

  Działalność dydaktyczna:

  • Wykłady i ćwiczenia z urologii dla studentów Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
  • Prowadzenie kursu wykładów z anatomii prawidłowej dla kierunku Biotechnologia, specjalność Biotechnologia medyczna oraz specjalność Elektroradiologia
  • Samodzielne prowadzenie kursu Obrazowanie optyczne i lasery w medycynie dla kierunku Biotechnologia, specjalność Elektroradiologia - wykłady i ćwiczenia
  • Samodzielne prowadzenie kursu Kliniczne aspekty zastosowania laserów dla kierunku Biotechnologia, specjalność Elektroradiologia - seminaria i ćwiczenia
  • Koordynacja oraz prowadzenie seminariów i ćwiczeń z urologii dla studentów anglojęzycznych Wydziału Lekarskiego UM w Łodzi
  • Przewodniczący Komisji Programowo-Dydaktycznej na kierunku Elektroradiologia Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi

  Działalność organizacyjna w uczelni:

  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Wyborczej Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Zastępca przewodniczącego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Przewodniczący Wydziałowej Komisji Programowo- -Dydaktycznej dla kierunku Elektroradiologia Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Członek Wydziałowej Komisji Oceniającej Pracowników Naukowo-Dydaktycznych Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Członek Rady Katedry Zabiegowych Nauk Klinicznych, Wydziału Nauk Biomedycznych i Kształcenia Podyplomowego UM w Łodzi
  • Członek Rady Katedry Chirurgii Wydziału Wojskowo- Lekarskiego UM w Łodzi


  Działalność organizacyjna poza uczelnią

  Sekretarz Zarządu Polskiego Związku Bobslei i Skeletonu

  Żonaty, ma dwóch synów.